fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Verdensarvsenterets program for 2019

Verdensarvsenter Rjukan-Notodden Industriarv presenterer i 2019 et omfattende program med foredrag, aktiviteter, ekskursjoner og arrangementer. Gjennom programmet opprettholder vi fokuset på de fire pilarene vår lokale verdensarv er fundamentert på, og har delt året inn i fire perioder. I januar og februar er det kraftproduksjonen som har vært i fokus og i mars og april står transportåren for tur. I sommersesongen, 1. mai – 31. august, tar vi en pause før vi i september retter blikket mot bysamfunnene Rjukan og Notodden. I november og desember ser vi frem til å gi mer kunnskap om industrien.

Verdensarvsenteret er organisert med besøkssteder på Vemork på Rjukan og Telemarksgalleriet på Notodden. I tillegg formidler senteret vår lokale verdensarv på Rjukanbanen. Senteret jobber med etablering av en generell verdensarvutstilling som utvikles av Riksantikvar og interesseorganisasjonen Norges Verdensarv i tillegg til et omfattende arbeid med etablering av utstillinger for vår lokale verdensarv på Rjukan og Notodden.

Verdensarvsenter Rjukan-Notodden industriarv forvalter og formidler de fire pilarene i vår verdensarv:
– Kraftproduksjon med dammer, tunneler og kraftstasjoner
– Fabrikkene med fremstillingsmetoder for mineralgjødsel
– Bysamfunnene Rjukan og Notodden
– Transportåren Rjukanbanen -Tinnosbanen – navlestrenger til verdensmarkedet

Gjennom programmet for 2019 inviterer vi lokalbefolkning og andre interesserte til å bli enda bedre kjent med vår lokale verdensarv.

Programmet for 2019  er distribuert til alle husstander i Vinje, Tinn, Notodden, Hjartdal, Sauherad og Bø og kan lastes ned her.

Velkommen!

Du vil og like