fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum
Maskinhallen på Vemork
Foto: Ian Brodie/NIA

Verdensarv

Den 5. juli 2015 ble Rjukan-Notodden industriarv innskrevet i UNESCOs verdensarvliste. Innskrivingen bygger på en epokegjørende oppfinnelse; industriell fremstilling av gjødsel til landbruket ved hjelp av vannkraft.

Professor Kristian Birkeland og ingeniør Sam Eyde ledet an i utviklingen av den elektriske lysbueovnen som gjorde det mulig å binde luftens nitrogen og lage gjødsel til bonden. Ved å temme fossen og føre vannet gjennom tunneler og rør ble det mulig å lage store kraftverk og store mengder elektrisk kraft. Det er tidenes viktigste oppfinnelse i Norge.

Verdensarvstatus er det høyeste internasjonale kvalitetsstempel et område kan få og medfører ansvar for å sikre verdensarvstedene for ettertiden. Rjukan–Notodden industriarv strekker seg fra Møsvatn i Vinje til Heddalsvannet på Notodden, med til sammen 97 signifikante objekter.

VERDENSARVSENTER

Verdensarvsenterets oppdrag er å spre kunnskap og skape oppmerksomhet om de framstående universelle verdiene til norske verdensarvområder, gi forståelse for hvorfor disse skal tas vare på og sette den norske verdensarven inn i et internasjonalt perspektiv.

Tydelig formidling skal bidra til god besøksforvaltning, gode opplevelser og styrket ivaretagelse av verdensarven. Sentrene skal bidra til lokal, bærekraftig verdiskaping gjennom måten de drives på og styrke den lokale forankringen av verdensarvarbeidet.

Verdensarvsenteret Rjukan-Notodden industriarv forvalter og formidler de fire pilarene i vår verdensarv:

  • Kraftproduksjon med dammer, tunneler og kraftstasjoner
  • Fabrikkene med framstillingsmetodene for mineralgjødsel
  • Byene Rjukan og Notodden
  • Transportåra Rjukanbanen-Tinnosbanen – navlestrengen til verdensmarkedet.
Portrett. Generaldirektør Sam Eyde (Samuel Eyde)

Sam Eyde

Han vokste opp i Arendal og var utdannet ingeniør fra Tyskland. Vant sammen med ingeniør C.O. Gleim en rekke konkurranser, blant annet om stasjonsarrangement i Kristiania, Stockholm og København. Hadde stor arbeidskapasitet og handlekraft, var en verdensborger som tenkte i store tall og så nye muligheter. Slik lyktes han med å trekke utenlandske investorer med på store kraft- og industriprosjekter i det indre av Telemark.

Professor Kristian Birkeland

Kristian Birkeland

Kristian Birkeland, født i Kristiania (Oslo), er en av Norges fremste vitenskapsmenn gjennom tidene. Professor i fysikk ved universitetet i Oslo. Gjorde en rekke oppfinnelser og tok ut nær 60 patenter. I 1901 fikk han innvilget patent på en elektromagnetisk kanon. I 1903 fikk han innvilget patent på en metode for å utvinne luftens nitrogen i en lysbueovn. I 1905 ble Birkeland ansatt som teknisk konsulent på livstid i Hydro. Sju ganger nominert til Nobelpris, både i fysikk og kjemi.

Marcus Wallenberg

Marcus Wallenberg

Svensken Marcus Wallenberg var med å legge grunnlaget for det som skulle bli Hydro og var selskapets styreleder gjennom de første 37 år. Wallenbergs grundighet balanserte Eydes pågåenhet. Wallenberg var utdannet jurist og hadde siden 1890 arbeidet for Stockholms Enskilda Bank. Han kom fra en familie som drev stort innenfor bank og industri.