fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Velkommen til Vemork 1. mai og ny utstilling! «Vi tar 8-timersdagen!» 8-timersdagen i 100 år

NIA markerer 100-års jubileet med en ny utstilling som vil vare frem til våren 2021. 8-timersdagen har hatt stor betydning for våre liv, og er en av arbeiderbevegelsens viktigste seiere. Fra 1890 og fram til den ble innført i 1919, var den hovedsaken på 1. mai-demonstrasjoner i Norge, noe som også gjelder for store deler av den industrialiserte verden.

«Fra 8-timersdag til 0-timerskontrakt».

En egen del av utstillingen handler om dagens arbeidsliv. Spørsmålet om hvor lang arbeidstida skal være og hvilke regler som skal gjelde for arbeidslivet, er aktuelle temaer i samfunnsdebatten. Et av dem er de såkalte 0-timerskontrakter som nylig ble forbudt i Norge. Publikum blir utfordret til å reflektere over dette og andre temaer i utstillingen. Gjennom kulisser, fotografier, faner og tekster formidler utstillingen historien om innføringen av 8-timersdagen i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Aksjonen som foregikk på Rjukan og Notodden står sentralt i utstillingen. Flere arbeidere på Notodden ble dømt i arbeidsretten for sin deltakelse i denne aksjonen.

Utstillingen er produsert av en prosjektgruppe som består av ansatte på NIA.

Åpningsprogram onsdag 1. mai  kl. 15.00 på Vemork.

Årets 1. mai tale ved leder av Tinn Arbeiderparti Vidar Stang.

Det vil bli åpningstaler ved Elin Ørjasæter og Line Eldring, som nylig har gitt ut boken «Løsarbeidersamfunnet». Ørjasæter er samfunnsdebattant, foredragsholder og førstelektor ved Høyskolen Kristiania. Eldring har vært forsker på Fafo og er ekspert på temaer som lavlønnskonkurranse og sosial dumping. Hun er nå leder for samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet.

Foredraget «8-timersdagen et produkt av revolusjonsfrykt?» holdes av lokalhistoriker og forfatter, Tom Nilsen.

Det blir blues fra Notodden ved Jostein Forsberg og Morten Omlid som begge har lang fartstid og er to anerkjente musikere i Norge. De jobbet begge i sine yngre dager i industrien, på Tinfos Jernverk i Notodden. Gutta kommer fra bluesmiljøet som hadde sitt opphav i industrimiljøet, og krisa som skjedde etter nedleggelsen av hjørnesteinsbedriftene Tinfos og Hydro. Bluesen på Notodden har et nært forhold både til industrien og fagforeningene.

Gratis inngang hele dagen

Det går shuttlebuss kl. 14-18

Cafe Vemork er åpen – dagens middag

Du vil og like