fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Velkommen til grunnsteinsnedleggelse

Nytt sikrings- og museumsbygg over Tungtvannskjelleren på Vemork
Onsdag 5. august kl 12:00 – 13:00.

Det blir taler og grunnsteinsnedleggelse ved Kultur- og likestillingsminister Abid Raja,
Riksantikvar Hanna K. Geiran og Fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Etter arrangementet blir det servert kake og kaffe ved minnesmerket utenfor museet.

Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) skal bygge et sikrings- og museumsbygg over ruinene av Tungtvannskjelleren, stedet for den mest kjente sabotasjeaksjonen under 2. verdenskrig i Norge.

Tungtvannskjelleren var en del av Hydrogenfabrikken på Vemork. Bygget ble tegnet av arkitekt Thorvald Astrup og bygget av Norsk Hydro i løpet av 9 måneder. Det var et ruvende funkisbygg med grå betongflater brutt av sammenhengende vindusrekker i syv av byggets åtte etasjer. Fabrikken ble satt i produksjon i 1929 og var da verdens største vannelektrolyseanlegg.  Fra 1934 ble det produsert tungtvann i industriell målestokk, som et biprodukt av hydrogenelektrolysen.

Under andre verdenskrg ble tungtvannet en viktig del av tyskernes atomprosjekt, og dette var bakgrunnen for tungtvannsaksjonen i 1943. Natten til 28. februar 1943 tok 3 sabotører seg inn i fabrikken og sprengte produksjonsutstyret.  Denne aksjonen er den mest kjente, som hindret at tyskerne utviklet atomvåpen.

Hydrogenfabrikken fortsatte med produksjon av hydrogen og tungtvann etter krigen frem til 1971. Fabrikken ble revet i 1977 og området ble dekket til.

Hydrogenfabrikken med tungtvannsanlegget sammen med det gamle kraftanlegget på Vemork ble fredet av Riksantikvaren i 2015.
Samme år startet utgravingsprosjektet «Jakten på Tungtvannskjelleren», og selve kjelleren ble funnet omtrent intakt høsten 2017.

Det er derfor en stor glede å kunne invitere til grunnsteinsnedleggelse onsdag 5. august kl 12:00 på Vemork.

Arrangementet er gratis.

Påmelding innen tirsdag kl. 16.00 grunnet smittevern til post@nia.no eller telefon 95851877.

 

Det går shuttelbuss fra parkeringsplassen.

Du vil og like