fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Vel sådd, godt høstet!

Det blir bærekraft i flere lag når en ny «naturlig skolesekk» startes på tunet. Prosjektet har til hensikt å etablere et fast, helhetlig samarbeid mellom nærskolene på Rjukan og NIA, der Tinn Museum er møtestedet. Museet vil ved dette prosjektet komme i posisjon som en viktig og vedvarende bidragsyter opp mot grunnskoleelever i kommunen.

Ved de unike mulighetene NIA kan fasilitere gjennom Tinn Museum som autentisk læringsarena, gis skolene en vesentlig større mulighet til praktisk, «hands-on», tilnærming til elevenes arbeid med å nå sine kompetansemål for naturfaglig forskning, samfunnskunnskap, kroppsøving og friluftslivstrening.

Elevene skal gjennom prosjektet bli bevisste på sammenhengene mellom eget avfall og forbruk, matproduksjon og det lokale naturmiljøet. Bruker de i hverdagslivet sitt tid og krefter på å jobbe mot eller med naturkretsløpene de er en del av? Kan man velge å stille seg utenfor naturkretsløpene, og hva slags konsekvenser får i tilfelle det på lang sikt?

Tinn Museum
Tinn Museum.
Foto: Hilde S. Widvey

Elevene skal kjenne til eldre redskaper og håndverktøy og lære seg gamle arbeidsmetoder ved eksperimenter rundt opparbeiding av åkerland og blomstereng. Erfaring gir grunnlag for å evaluere og igjen bruke det de har lært kreativt sammen med moderne informasjons-teknologi, for å snu problemer de ser til ressurser de kan utnytte. Kunnskap basert på erfaring gir grunnlag for vurdering av historie, utvikling og hva som er nødvendig i fortsettelsen.

Barn i skolealder er aktive deltagere i lokalsamfunnet og i eget hverdagsliv. Uavhengig av livssituasjon eller boform kan skolen komme tettere på samfunnet om elevens oppgave trekker direkte veksler på vedkommendes hverdag. Et eksempel kan være at eleven må transformere eget bioavfall til matjord over en periode. Dette skolearbeidet kan foregå i alt fra en liten byleilighet til et ordinært gårdsbruk. Man lærer om og jobber med de samme prinsippene, bare i forskjellig skala. Trolig kan prosjektet tilpasses og implementeres ved andre museer med lignende rammer og geografiske forutsetninger. Prinsipielt kan læreplanen som utvikles i dette prosjektet enkelt overføres til alle skoler som har en offentlig plen og en bekk innen rekkevidde.

 

Kontaktinfo:

Besøksadresse:
Tinn Museum,
Sam Eydes gate 199,
3660 Rjukan

Hilde S. Widvey
Tlf. 350 99 000
h.widvey@nia.no

Du vil og like