fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Utsettelse av byggestart for Tungtvannskjelleren

Styret i NIA har derfor vedtatt at byggeprosjektet ikke kan startes før ytterligere finansiering er på plass.

Sweco Norge AS har gjennomført tilbudskonkurranser for utførelsesentrepriser knyttet til bygging av vernebygget over Tungtvannskjelleren. Budsjettet etter gjennomført tilbudskonkurranser viser nå en samlet kostnad på kr 75 800 000,-, noe som er kr 15 800 000,- over opprinnelig budsjett. Prosjektet har imidlertid vurdert at det er mulig å utsette enkelte arbeider inntil finansiering er på plass, men likevel få bygget et fungerende vernebygg over Tungtvannskjeller-ruinen.

Styret i Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) har på ekstraordinært styremøte, fredag 29. mai 2020, vurdert om det skal gjøres en investeringsbeslutning slik at bygging av vernebygg over Tungtvannskjeller-ruinen kan påbegynnes. Etter gjennomførte tilbudskonkurranser viser det seg altså at de totale byggekostnadene overstiger de vedtatte budsjettrammene som NIA har tilgjengelig. NIA har forsøkt å skaffe tilleggsbevilgninger, men dette arbeidet har hittil dessverre ikke ført fram.

Styret i NIA har derfor vedtatt at byggeprosjektet ikke kan startes før ytterligere finansiering er på plass.

Sett i lys av fremdriftsplan og utfordringer knyttet til bruk av Vemork-sporet som transportvei er det i dag betydelig usikkerhet mtp gjennomføring av byggeaktiviteten også i 2021. En utsettelse kan i ytterste fall bety at vi ikke kan starte byggingen før våren 2022.

Du vil og like