fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Heddal bygdetun leier ut for møter og tilstellinger

Fyrileivstugo, Haavestugo og Rambergstugo. Fra 19 til 49 personer.


Fyrileivstugo tar 19 personer og koster 2 000,- kr. for en dag/kveld. (3 000,- kr. i vinterhalvåret)


Haavestugo tar 31 personer og koster 2 500,- kroner for en dag/kveld. (3 500,- kr, i vinterhalvåret)


Rambergstugo tar 49 personer og koster 3 000,- kroner for en dag/kveld. (4 000,- kr. i vinterhalvåret)

Du vil og like