fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Utdeling av stipend fra «Legat for studier av industriarbeiderkultur»

Legat for studier av industriarbeiderkultur administreres av NIA. Legatet skal støtte forskning i videste forstand av industriarbeiderkultur, særlig i Tinn og Telemark, men også utenfor fylkets grenser.

Støtten gis i form av ett eller to stipend til privatpersoner eller institusjoner, og forskningen skal være særlig lovende aller fremragende.

Det er to stipendmottakere i år, og begge har presentert interessante prosjekter med tilknytning til Telemark og mer spesifikt Porsgrunn. Derfor ble utdelingen av legatet lagt til Porsgrunn denne gangen.

De to stipendmottakerne er Kathrine Lund og Eirik Wiig Sundvall.

Lund er kunsthistoriker, og har vært ansatt i Utenriksdepartementet med ansvar for utsmykking av de norske ambassadene og forvaltning av UDs kunstsamling.

Hun arbeider nå i UDs seksjon for kultur- og næring med fagansvar for arkitektur og designfeltet.

Lund er tildelt et stipend på 75 000 kroner. Hun vil skrive en artikkel med arbeidstittelen «Ufri kunst og brune flekker. Porsgrunds Porselænsfabriks produksjon for okkupasjonsmakten og Nasjonal Samling 1940-45». Den skal belyse produksjon og design ved PP under andre verdenskrig, og spesielt det porselenet som var bestilt av okkupasjonsmakten. Artikkelen vil også belyse i hvilket omfang PP leverte porselen til okkupasjonsmakten og i hvilken grad bestillerens ideologiske ståsted gjenspeilte seg i dekorene.

Den vil også ta for seg forholdet mellom funksjonærer og industriarbeidere og mellom kunstnerisk ansatte og bedriftens ledelse.

Sundvall er ansatt ved Universitetet i Agder og har doktorgrad i historie fra samme sted med en avhandling om arbeiderbevegelsens propagandasamarbeid med utenlandske forbindelser fra 2019.

Sundvall er tildelt et stipend på 40 000 kroner. Han skal arbeide med bokprosjektet Håkon Lies propagandakrig: Norske arbeidere mellom øst og vest 1945 – 56. Målet med boken er å undersøke hvordan arbeiderbevegelsen og det organiserte arbeidsliv på nasjonalt og lokalt plan i Norge, inngikk i den tidlige kalde krigens kulturelle og ideologiske kamp globalt. Økonomisk støtte fra Legat for studier av industriarbeiderkultur vil gjøre det mulig for forfatteren å foreta en dybdeundersøkelse av hvordan den kalde krigens propagandakamp spilte inn på lokalt plan, nærmere bestemt den lokale arbeiderforeningen på Herøya i årene etter krigen. Lokale, nasjonale og transnasjonale perspektiver skal kombineres med Grenland og Herøya Arbeiderforening som omdreiningspunkt.

Du vil og like