fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Tungtvannskjelleren på Vemork – NIA mangler midler

Tungtvannskjelleren er som kjent ikke fullfinansiert, men et veldig lovende politisk signal har kommet i arbeidet med statsbudsjettet. Fremskrittspartiet vil støtte Torp flyplass og bygging av museum på Vemork. I sitt alternative statsbudsjett bevilger partiet 10 millioner kroner til det nye museumsbygget over tungtvannskjelleren på Vemork. I tillegg er Torp inne med 70 millioner kroner.

Bevaringsbygget over ruinen av Tungtvannskjelleren på Vemork, har nå kommet langt.  Taket over den ruinen er nå tett, så vær og klima vil ikke tære på den historiske ruinen i stor grad gjennom den strenge vinteren.

Bevaringsbygget over ruinen av Tungtvannskjelleren har en total kostnadsramme på 76 mill. kroner, men styret i stiftelsen Norsk industriarbeidermuseum har vedtatt bygging innenfor en redusert kostnadsramme på kr 67 mil. kr. For styret var hensynet til og bevaringsforholdene for Tungtvannskjelleren helt utslagsgivende.

Museet mangler omtrent av 20 mill. kr for gjennomføring innenfor denne nedskalerte rammen, og jobber nå aktivt blant annet med politikere for å sørge for fullfinansiering av prosjektet.

Tungtvannskjelleren – Ruinen av Hydrogenfabrikken på Rjukan, er et stort kulturminne av internasjonalt format, og blir en helt unik formidlingsarena for både krigs- og industrihistoria. Kulturminnet vil også være et viktig element i verdensarven, og være en ressurs for kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping gjennom bærekraftig og kreativ bruk, med særlig fokus mot turisme.  Ruinen av Tungtvannskjelleren og det nye museumsbygget vil være en spektakulær turistattraksjon i Vestfold og Telemark fylke og av nasjonal betydning. Sikrings- og museumsbygget skal stå ferdig høsten 2021.

I den forberedende prosjekteringa ble det anslått en total byggekostnad på kr 60 mill. kr, men i forbindelse med anbudsrundene mottok museet kun tilbud fra en enkelt byggentreprenør som gjorde forhandlinger utfordrende.

Det er ingen tvil om at Vemork er et krevende sted for gjennomføring av et byggeprosjekt av disse dimensjonene og med stadige tilpasninger til de faktiske, lokale forholdene.

Museet jobber nå med aktuelle tilskuddsytere på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og har stor tro på at fullfinansiering sikres i løpet av kort tid slik at vi om et års tid kan ønske velkommen til det nye museet på Vemork.

Samtidig starter NIA en prosess for på kort sikt å finansiere byggeprosjektet med banklån.

Hydrogenfabrikken med tungtvannsanlegget sammen med det gamle kraftanlegget på Vemork ble fredet av Riksantikvaren i 2015.

Samme år startet utgravingsprosjektet «Jakten på Tungtvannskjelleren», og selve kjelleren ble funnet omtrent intakt høsten 2017.

Byggeprosjektet startet opp i august 2020.

 

For mer informasjon ta kontakt med:

Kjetil Djuve , konstituert direktør NIA, tlf: 480 78 642 e-post: k.djuve@nia.no

Halvor Sælebakke, Byggherre Tungtvannskjelleren NIA tlf 932 83  570  e – post: h.saelebakke@nia.no

Rita Engedalen, presseansvarlig NIA, tlf: 920 94 584 e-post: r.engedalen@nia.no

Du vil og like