fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Tungtvannskjelleren – Hydrogenfabrikken på Vemork

Stillasene utvendig er nå fjernet, og fasadene er i stor grad ferdig. Tar du turen til Vemork kan du nå se hvordan nybygget vil fremstå. Entreprenørene som gjennomfører rør, ventilasjon og elektro har imidlertid mye arbeid knyttet til de tekniske entreprisene innvendig i bygget, og det samme har byggentreprenør i forhold til innvendige arbeider i bygget. Gjennom høsten har det vært et betydelig arbeid med etablering av landskapsplanen som beskriver områdene rundt nybygget og Vemork.

Museet ønsker å legge til rette for en større bruk av utearealene på Vemork, og vi gleder oss til at arbeidet med gjenskapingen av landskapet ferdigstilles våren 2022.

Arbeidet med etablering av sikrings- og museumsbygget over ruinen av Tungtvannskjelleren på Vemork er per dags dato noe forsinket i forhold til fremdriftsplanen, og arbeidet med nybygget vil fortsette en periode fremover.  Forsinkelsene i arbeidet er med bakgrunn i en stor kompleksitet i arbeidene, og vi erfarer i tillegg noen forsinkelser å leveransen av betydningsfulle elementer som skal inn i bygget.

Alle entreprenører, AtilÅ Entreprenør, Bravida Norge AS og GK inneklima med sine underleverandører, gjør en fremragende innsats på byggeplassen, og vi på museet gleder oss til nybygget i løpet av en liten stund står ferdig!

 

Du vil og like