fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Tungtvannskjelleren får 22 millioner 

Tungtvannsaksjonen i 1943 er trolig den mest kjente sabotasjeaksjonen fra andre verdenskrig. – Nå kan byggeprosjektet settes i gang for å sikre Tungtvannskjelleren med 22 millioner kroner, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen som overbrakte nyheten på Rjukan. 

– Dette er en fantastisk nyhet. Nå kan vi komme i gang med å gjøre dette historiske stedet tilgjengelig for besøkende, sier Runar Lia, direktør for Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) som er prosjekteier for tungtvannskjelleren.

Hydrogenfabrikken på Vemork har også vært et svært viktig element i industrieventyret som tok til på Rjukan og Notodden på begynnelsen av 1900-tallet.

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 22 millioner kroner fra Klima- og miljødepartementet og Kulturdepartementet til sikrings- og formidlingsbygg over tungtvannskjelleren på Vemork. Med pengene som nå kommer fra regjeringen kan NIA igangsette prosjektet. Det resterende beløpet på 20 millioner kroner over de neste 2-3 årene skal søkes om fra Riksantikvaren.

Elvestuen som fikk en omvisning fredag understreker at Vemork har spilt en sentral rolle både i norsk og internasjonal industrihistorie, men også i norsk og internasjonal krigshistorie.

– For meg og andre som besøker Tungtvannskjelleren, gjør det selvfølgelig enormt inntrykk. Dette er fortellingen om den mest kjente sabotasjeaksjonen både i Norge og internasjonalt. Og her får vi muligheten til å vise frem og fortelle om denne heltehistorien, sier klima- og miljøministeren.

Museumsdirektøren sier at: – Dette betyr mye for fremtidige generasjoner. Nå som krigsgenerasjonen går bort, er det ekstra viktig at vi får et godt sted som kan formidle den viktige historien på Vemork. Her kan vi virkelig sette industriarven og krigshistorien i felles kontekst og skape en arena for innsikt og forståelse.

Du vil og like