fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Slide Slide

Velkommen til
Tuddal Bygdetun

Tuddal bygdetun viser hvordan en typisk Tuddalsgård så ut i tidligere tider. Museet har en rekke bygninger som viser den gamle lokale byggeskikken og bygdekulturen. På museet kan du se hvordan tuddølene har bygd og bodd opp gjennom tidene. Flere av bygningen er hentet fra samme gård og gir et helhetlig uttrykk på tunet.

Tuddal bygdetun ligger i Hjartdal kommune

Les mer

Tuddal bygdetun  er konsolidert med Norsk industriarbeidermuseum. og det nyeste tilskuddet av besøksarenaer i NIA. Driftsavtale ble signert i juni 2020.

Museumskonsolideringens mål er å utvikle museum i Hjartdal som bidrar til utvikling av attraksjonsverdi, i tråd med NIAs strategier og kommuneplanens målsetninger innenfor frivilligheten som ressurs og innenfor natur- og kulturarv som arena for verdiskaping.

Konsolideringsarbeidet er viktig fordi man nå får en profesjonell museumsdrift av Tuddal bygdetun og den første museumskonsolideringen i Hjartdal kommune.

Det innebærer at NIA tar ansvar for bygningsvern, samlingsforvaltning og formidlingsprogram for publikum og lokalbefolkningen.

NIAs Museumspedagog er allerede i gang med samtaler med Hjartdal kommune om utvikling av nye pedagogiske formidlingsopplegg som skal inn i Den kulturelle skolesekken som et fast tilbud til ulike trinn over flere år.

Dette vil sikre at alle elevene i kommunen får oppleve sitt lokale bygdetun i løpet av skolegangen. Oppleggene vil være tverrfaglige og opplevelsesbaserte.

Eierskapet til tunet og samlingene ligger fortsatt hos museumslaget.

Tuddal Bygdetun er åpent for vandring på egenhånd. Som følge av covid 19 er det ikke utstilling i museumsbygget sommeren 2020.

Omvisning i husene kan bestilles gjennom NIA.

Tuddal Bygdetun er åpent for vandring på egenhånd.

Norsk Industriarbeider museum
Vemork
3660 Rjukan

Telefon/Resepsjon: 35 09 90 00

E-mail: post@nia.no

Følg oss på Facebook: @TuddalBygdetun

Hva skjer?

Faste Formidlingstilbud

«Det var en gang», DKS

Den kulturelle skolesekken på Tuddal bygdetun for 1. og 2. trinn i Hjartdal kommune