fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Trulseburet og kjerringbytte

Trulseburet eies av Tinn kommune og står på Tinn Museum. Buret er fra gården Holte i Gausetbygda og er antagelig fra ca. 1560. Bygget har en lang historie før det ble flyttet til Tinn museum i 1948, blant annet stod den på Fiskheim før den ble flyttet til Holte. Ola som eide buret først bodde på Fiskheim og kjøpslo bur mot kjerring da hans egen kone lå for døden.

Historien går som følger: «Ola kjøpte eit fint loft som hadde stade på Fiskheim. Det loftet skulde Truls Holte få mot at Ola fekk enka når Truls låg under torva. Ola var ikkje enkemann endå, men han venta å bli det for Anne var sjuk. Denne avtala fekk kjerringane vita og da Anne Mollbrekke låg på det seinaste gjekk holtekjerringa opp og skulde gjeva Anne eit trøystens ord. ” Det er vel drugt for deg som skal ligge so lenge og vente på døden.” ” Å det er vel drugar for deg som gjeng og ventar på Ola”, svarar Anne.»

Trulseburet er ett av de minste bygningene vi har. Det tømra rommet har ca. 5,2 m2 grunnflate innvendig mål, og måler ca. 1,60 cm fra gulvet til oppå stavlægja. Som vanlig er døra i den ene gavlen, rommet har ikke glugge. Foran døra er en sval med tilevegger på tre sider. Den er enda mindre enn burerommet. Men likevel kan det være at det var rom til en veggfast seng til venstre for døra, det sees et tverrsnitt som viser en skiss i en veggstokk der en sengefront kan ha vært skissa inn. Senga kan muligens ha vært plassert der. Det er en glugge i tileveggen, men den kan ha kommet til senere.

Den konsoliderte enheten NIA har en stor bygningsmasse de har eierskap og forvaltningsansvar for, i alt 97 bygg. Byggene på Tinn Museum og Heddal Bygdetun eies av henholdsvis Tinn kommune og Notodden museumslag, her har NIA ansvar for å drifte bygdetunene og vedlikehold på alle bygg. Byggene på Rjukanbanen eies i sin helhet av NIA, mens byggene i Norsk Industriarbeidemuseums bygningsmasse delvis eies av Norsk Hydro og NIA. I 2019 har alle byggene blitt nyfotografert og det har blitt skrevet en byggvernplan som skal fastsette byggenes tilstand nå. Alle byggene er beskrevet og publisert med foto på DigitaltMuseum. For å se bygningssamlingene i sin helhet følg følgende lenker: 

Norsk industriarbeidermuseums bygningssamling

Rjukanbanens bygninger

Tinn museums bygningssamling

Heddal bygdetuns bygningssamling

Du vil og like