fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

To vognvisitørhammere

Dette er redskaper som er spesielle for jernbane, og utformet med tanke på én spesiell oppgave. De gamle jernbanehjulene hadde løse baner, eller ringer, og det var viktig at disse var hele og satt godt på. Vognvisitørens arbeid besto i å gå en runde og slå på alle hjulene mens toget sto stille, for å sjekke om alt var i orden. Det hørte han på lyden. Dette var enkelt og rutinemessig arbeid, men en viktig oppgave med tanke på sikkerheten.

De to hammerne som er avbildet her, er litt ulike. Den med langt skaft er merket «lok. 9», dette lokomotivet står i dag godt bevart inne i den nye vognhallen til NIA. Den hammeren har altså en lokal tilknytning, selv om den nok er masseprodusert et annet sted. Det lange skaftet gjorde at vognvisitøren ikke trengte å bøye seg så mye når han skulle slå på hjulene. Det er også en annen forskjell på de to modellene. Den med det lange skaftet har en kuleformet avslutning på den ene siden av hodet. Kula var til å slå opp smørehullene med. Denne hammeren hadde dermed to funksjoner.

En slik vognvisitørhammer kan for tiden sees i utstillingen «Vårt liv i verdensarven» på Vemork.

Du vil og like