fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

To luemerker fra NIAs samlinger

På Rjukanbanen brukte de ansatte uniformer som var like de som ble brukt i NSB. Men på luemerkene sto det NT – en forkortelse for «Norsk Transportaktieselskab».

Norsk Transportaktieselskab ble dannet i 1907 og var et datterselskap av Norsk Hydro. Bakgrunnen for at arbeidet med jernbanen foregikk gjennom et eget selskap hadde med konsesjonsbetingelsene å gjøre. Samme år som selskapet ble stiftet begynte arbeidet med Tinnosbanen og Vestfjorddalsbanen, de to banestrekningene som til sammen dannet Rjukanbanen. Rjukanbanen var ferdig i 1909 som den første jernbanen i Telemark.

 

Du vil og like