fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Tid for å vandre i industri og verdensarv

En vandring langs Heddalsvannet og oppover langs Tinnåa får nå et mer spennende innhold. Nye verdensarv-skilt er kommet opp, og andre etappe i Industripromenaden er gjennomført.

Dette er to prosjekter som utfyller hverandre. Det er også kommet opp informasjonsskilt i Tinfos kulturmiljø, det vil si området rundt Verdensarvsenteret og Telemarksgalleriet.

Industripromenaden følger vannlinja fra Linstå gjennom båthavna og Hydroparken mot Nesøya. Der Tinfos jernverk lå er lite bevart. Alle smeltehallene er borte. De etterlater seg et særlig behov for informasjon. Dette forsøkes ivaretatt gjennom skilting i området.

Området rundt Tinnefossen var arnestedet for industriutvikling på Notodden. I det gamle tresliperiet er Verdensarvsenteret og Telemarksgalleriet, som begge inngår i Norsk Industriarbeidermuseum (NIA).

Området har både objekter som inngår i verdensarven og objekter som ligger utenfor verdensarven. For formidlingen av dette området har det vært særlig viktig å få på plass skilt som forteller om aktuelle bygg og hendelser. I samarbeid med Tinfos er det nå satt opp informasjonsskilt på blant annet Tinfos’ første kontorbygg, kraftverket Tinfos II (Borgen) og det Tinfos hadde sitt forsøksanlegg for elektrosmelting av jern.

 Telemarksgalleriet og Verdensarvsenteret har gjennom flere år hatt en utendørs utstilling med bilder som forteller om vannkraft- og industrihistorien ved Tinnefossen. Også i år vil denne utstillingen settes opp med nye bilder og forklarende tekster.

Bakgrunn

Norsk industriarbeidermuseum (NIA) er tildelt oppgaven å skilte i alt 97 såkalte signifikante objekter som inngår i Rjukan-Notodden industriarv. Dette er et arbeid som strekker seg over flere år. Ved årsskiftet 2020-2021 er innenfor Notodden kommune montert 21 av i alt 33 skilt. Et tilsvarende arbeid pågår i Tinn kommune.

Skiltene følger en felles mal for skilt og informasjonstavler som presenterer verdensarven. Skiltene skal synliggjøre verdensarv-verdiene som ledd i formidling og tilrettelegging for verdiskaping. De er montert på vegg der det er hensiktsmessig eller satt på stolpe der det gir best løsning. Skiltene har korte, forklarende tekster på norsk, engelsk og tysk.

Prosjektet er et samarbeid med verdensarvkoordinatorene, kommunene, grunneiere og eiere av aktuelle bygninger og finansieres med tilskudd fra Riksantikvaren. Innenfor Notodden settes opp skilt fra Rudsgrend via Tinnoset, Svelgfoss, Tinfos kulturmiljø til Heddalsvannet. Mange av skiltene er innenfor Hydroparken.

På Notodden har kommunen og verdensarvkoordinatoren tatt initiativ til Industripromenaden – en vandrerute som strekker seg fra Linstå til Hyttebyen, med en planlagt forlengelse til Lienfoss.

Industripromenaden går gjennom båthavna, der Rjukanbrygga lå, fortsetter inn i Hydroparken, følger vannkanten forbi Notodden vg. skole (tidligere Tinfos papirfabrikk), og langs vannkanten der Tinfos jernverk hadde sine industribygg. Turen går videre oppover langs Linna mot Tinfos kulturmiljø og opp til Kanalveien. Langs denne ruta er det nå kommet opp i alt 25 nye skilt, også en del såkalte retningsskilt.

Du vil og like