fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Ti millioner ekstra til Tungtvannskjelleren i 2021

Ti millioner i ekstrabevilgning fra kulturdepartementet over statsbudsjettet i 2021 – det er en veldig god nyhet!

Dette er en fantastisk og viktig nyhet som gjør at NIA er tettere på målet med å finansiere byggeprosjektet på Vemork, sier konstituert direktør Kjetil H Djuve og byggherre Halvor Sælebakke ved NIA.

På NIA er det stor glede over at budsjettforhandlingene har ført fram til en forbedra uttelling for Tungtvannskjelleren. Vi retter en spesielt stor takk til Bård Hoksrud og alle de andre politikerne  som tok prosjektet med seg i forhandlingene. NIAs møte  med hele Telemarks stortingsbenk tilrettela for en god dialog om situasjonen og det var helt uvurderlig. Vi ser også at  Venstre har fulgt opp finansieringa av prosjektet, og retter en takk til dem.

Det er godt at politikerne i Telemark har gitt NIA støtte  gjennom budsjetthøsten – og at Tungtvannskjelleren får den statusen den trenger. Bevaring av ruinen etter Hydrogenfabrikken på Vemork er en av de viktigste bevaringsprosjektet i industriarven i 2020 og 2021.

«Det handler om å sikre og ta vare på historien for fremtidige generasjoner i tillegg til at dette er en del av krigshistorien som mange både i Norge og ute i verden er svært opptatt av. Det har vært et stort engasjement både fra mine partikollegaer i Tinn FrP, ordføreren i Tinn og ved museet NIA som har kommet med svært gode argumenter som har gjort at vi nå fikk dette på plass», sier en strålende fornøyd stortingsrepresentant Bård Hoksrud

«Mange gode argumenter, ikke minst er det viktig å ta vare på denne historien, sikre den for ettertida og så handler det om identitet. Tungtvannskjelleren og alt det den representerer er en så sentral del av norsk historie at dette må vi være med å sikre», understreker Bård Hoksrud.

Styret i NIA  har et mål om at et nytt museumsbygg på 1300 kvadratmeter i to etasjer skal stå ferdig i september 2021. Byggingen startet for fullt 5 august i år med grunnsteinsnedleggelse av kulturminister Abid Raja.

 

For mer informasjon ta kontakt med:

Rita Engedalen, presseansvarlig NIA, tlf: 920 94 584 e-post: r.engedalen@nia.no

 

 

Du vil og like