fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Terje Bergstad (1938-2014)

Telemarksgalleriet innehar om lag 1700 verk av Terje Bergstad. Samlingen ble donert til galleriet av Bergstadstiftelsen i 2013.

Tekst av Susanne Grina Lange, kurator i Telemarksgalleriet.

Terje Bergstad var en norsk maler og grafiker som med sin grundige akademiske bakgrunn var godt forankret i kunsthistorien. Bergstad kan likevel sees som en slags outsider i det norske samtidige kunstmiljøet da han selv ikke aktivt fulgte de aktuelle, moderne strømningene. Bergstads kunst har et naivt-ekspresjonistisk utrykk, og har en klar arv fra den tyske ekspresjonismen, Die Brücke og Edvard Munch.

Noen av Bergstads arbeider er maleri i store formater, men senere i livet arbeidet han utelukkende i små format og hovedsakelig på papir. Hovedvekten av verkene i Telemarksgalleriets samling er kunst på papir.

Bergstad vokste opp på Lilleaker i Oslo men familien flyttet flere ganger etter krigen, og bosatte seg blant annet på Kongsberg og Notodden før de igjen flyttet til Bærum. Familien Bergstad hadde en gammel fjellgård i Bondal i Telemark, hvor kunstneren tilbrakte mye av sin tid.

Bergstads motivkrets strekker seg fra krigs- og torturscener, fremstillinger av vold og undertrykking, scener fra konkrete konflikter som for eksempel raseopptøyer i Sør-Afrika, til portretter og interiører, naturmotiv, fattige, arbeidere og streikesituasjoner, sykdom og død til motiv som katedraler og båter.

Biografiske forhold har ofte dannet utgangspunktet for lesningen av Terje Bergstads kunst. Lange perioder preget av sykdom og institusjonsopphold resulterte i at han ikke var mye fremme i offentligheten, og er dermed lite kjent av andre enn kollegaer og fagfolk. Den gjengse oppfattelsen er at enkelte traumatiske opplevelser og hendelser fra Bergstads liv fikk store konsekvenser for han personlig, og dermed også for hans kunstneriske virksomhet. I et forsøk på å sette kunstnerskapet inn i en bredere kunsthistorisk kontekst har man valgt å se Bergstads kunstneriske produksjon i lys av outsider art på bakgrunn av kunstnerens dårlige mentale helse og traumatiske opplevelser i barndommen.

Terje Bergstad er fremhevet blant annet som Reidar Aulies mest talentfulle elev, og kontakten mellom de to kunstnerne dras frem som en sentral påvirkningskraft på Bergstads kunstnerskap. Fremfor å skildre Bergstad som en outsider som ikke fulgte tidens trender eller som ett traumatisert misforstått kunstnergeni, kan Bergstads verk også sees som samfunnskritisk, politisk kunst og som en del av den lange samfunnsengasjerte kunsttradisjonen i Norge.

Du kan lese mer om Terje Bergstad på Bergstadstiftelsens nettsider: terjebergstad.no

Månedens verk fra Bergstadsamlingen

Siden Bergstadssamlingen  er langt større enn vi har mulighet til å vise i våre utstillingslokaler, ønsker vi å synesliggjøre Bergstadsmalingen på nett som ledd i formidlingen av Terje Bergstads kunstnerskap. Hver måned publiserer vi ett verk på Telemarksgalleriets Facebooksider. Første verk blir publisert mandag 18. juni 2018.

 

 

Biografi –  Terje Bergstad

av Kristin Bredsdorf Hebbe

 • 1938 Født 14. oktober i Oslo. Foreldre Adolf Olav B. og Ingeborg Olsen. Bor i barndommen i arbeiderbolig ved Mustad-fabrikkene på Lilleaker.
 • 1945 Lærer fargebruk og kunsthistorie av sin tante og begynner å male. Etter krigen kjøper foreldrene og tanten en tømmerstue i Tinn i Telemark. Tømmerstuen flyttes til fjellgrenden Bondal i Øst-Telemark, hvor familien ferierer. Den gamle tømmerstuen blir med årene som et andre hjem for Bergstad.
 • 1960 Familien flytter inn i eget hus på Gjettum i Bærum. I UKS ser Bergstad utstillingen Auschwitz skulpturer av den jugoslaviske billedhuggeren Vida Jocić. Den gjør sterkt inntrykk. Begynner på SHKS og studerer under Bjarne Brunsvik, Chrix Dahl og Karl Høgberg. Før dette går Bergstad i blyglasslære og tar svenneprøve etter 4 år.
 • 1963 Mottar stipend fra Finnes legat.
 • 1964 Fullfører studiene ved SHKS og starter på Kunstakademiet under Reidar Aulie og Halvdan Ljøsne. Tildeles stipend fra Houens legat.
 • 1965 Får Ths. Fearnleys minnesstipend II. Studiereise til Sovjetunionen i 1 ½ måned.
 • 1966 Mottar Akademiets malerstipend.
 • 1967 Reiser til New York for å overvære åpningen av egen utstilling i SAS Gallery. Dette er hans første utstilling. Tildeles stipend fra Røwdes legat.
 • 1968 Får Statens 3-årige arbeidsstipend for årene 1968, -69 og -70. Tildeles stipend fra Finnes legat. Får stemmerett i BKS (i dag NBK). Avslutter studiene ved Kunstakademiet og reiser til Frankrike.
 • 1969 Studerer ved Académie Goetz og Académie Grand Chaumière, Paris.
 • 1970 Operasjon på grunn av åpen gane. Operasjonen og sykehusoppholdet preger han livet ut.
 • 1978 Mottar Bildende Kunstneres Hjelpefonds materialstipend.
 • 1979 Får Skiens Kunstforenings stipend.
 • 1980 Opphold på et privat sykehus i Stockholm blir en produktiv arbeidsperiode.
 • 1982 Reiser til Sovjet. Ønsker å bosette seg. Blir lagt inn på et militærsykehus utenfor Moskva. Sykehusoppholdet varer et halvt år. Via diplomatiske kanaler og med hjelp fra norske venner blir han sendt tilbake til Norge.
 • 2002 Terje Bergstad Stiftelsen blir etablert. Har som formål å fremme og ivareta Bergstads kunstnerskap.
 • 2008 Kunstverket Fra Sagorsk (1985) gjengis på frimerke. Bergstad er en av fire norske billedkunstnere som får avbildet et verk på frimerke. De andre tre er Arne Ekeland med I revolusjonens forgård (1940), Inger Sitter med Komposisjon i rødt (1957) og Kåre Tveter med Svalbardmotiv. Hvert motiv får et førsteopplag på 8,8 millioner eksemplarer.
 • 2013 På kunstnerens 75 årsdag i 2013 ble en omfattende samling malerier og papirarbeider m.m. av Terje Bergstad gitt som gave til Lysbuen Telemarksgalleriet på Notodden av Terje Bergstad Stiftelsen.
 • 2014 En stor Retrospektiv utstilling åpner i Telemarksgalleriet. Terje Bergstads dør 7. februar.

UKS = Unge Kunstneres Samfunn
SHKS = Statens Håndverks- og kunstindustriskole
BKS = Bildende Kunstneres Styre
NBK = Norske billedkunstnere

Du vil og like