fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Tapet som historie

Dette er fragment av det innerste laget av tapet avdekket i forbindelse med opp-pussing av leilighet «Paradiset». Tapetet var spikret på grønnmalt panel-vegg. Det ble regnet som «finere» med tapet enn malte panelvegger, så dette har nok kommet på plass ganske kort tid etter at leiligheten ble bebodd ca. 1917. Tapet hadde, ved siden av å være dekorativ, også en praktisk funksjon i det at virket isolerende. 

I ett oppslag fra Rjukan Salpeterfabrikker i november 1956 er det klare retningslinjer for bruk av tapet ved opp-pussing av leiligheter i selskapets boliger. Tapetet skulle være mest mulig nøytralt hva farger og mønstre angikk til en maks pris på kr. 6,- per. rull. Annet valg, og overstigende pris måtte leietager selv bekoste. Kun hoved soveværelset var tillatt tapetsert av hygieniske grunner. 

Dette bildet viser alle lagene med tapet fra leiligheten i «Paradiset». Etter rådføring med Norsk Folkemuseum anslo de at de øvrige lagene er fra 30-tallet, 50-tallet og slutten av 60-tallet.

 

Du vil og like