fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Symboltreet er langt fra dødt!

Skulpturen TRE av Erik Pirolt har skapt debatt den siste tiden. Dette debattinnlegg er skrevet av kurator Susanne Grina Lange og ble først publisert i Telen – MENINGER.

«Som medlem av fagjuryen bak skulpturprosjektet på Jernverkstomta gleder det meg å se at skulpturen vekker et så stort engasjement. Hvis forslaget om en 10,5 meter høy skulptur kun hadde blitt møtt av et skuldertrekk fra byens befolkning hadde vi valgt feil kunstverk. Et kunstprosjekt i denne skalaen skal skape engasjement, debatt og vekke følelser. Det er også kunstnerens intensjon. Men i den brede og ordrike debatten om kunstverket har det dukket opp noen kritiske spørsmål og antagelser som jeg vil adressere, angående produksjon i Kina, materialvalg og kunstner.

Kina som produksjonsland

Noen har kritisert at skulpturen skal produseres i Kina fra et klima- og etisk ståsted.

Å støpe store objekter i stål med en høyglanset overflate som ikke forringes over tid er en vanskelig prosess. Ekspertisen på produksjonsmåten som kreves ligger per i dag i Kina.

Kunstneren kjenner det kinesiske firmaet godt og har arbeidet med dem på flere prosjekter, som for eksempel skulpturen «Bak naturen» på Kongsvinger Ungdomsskole. Det er gode arbeidsforhold på fabrikken, god kvalitet på produktet og god kommunikasjon mellom kunstner og produsent.

Erik Pirolt er selv veldig bevisst klimaspørsmålene og gjør fortløpende vurderinger i prosessen for å gi et så lavt klimaavtrykk som mulig. Transporten fra Kina utgjør kun 1 eller 2 containere, avhengig av størrelsen på skulpturen, og har samlet sett lav vekt. Klimaavtrykket på transporten er dermed forholdsvis lite. Skulpturen skal lages i høypolert stål og krever i seg selv lite vedlikehold. Det er et varig materiale. Pirolts andre skulpturer i høypolert stål har stått ute i vær og vind i over ti år og ser fortsatt ut som da de var nye. Når det gjelder belysningen av skulpturen er dette LED-lamper som har mange års levetid. Med levering av kunstverket vil det følge en plan for forvaltning, drift og vedlikehold.

Det gamle jernverket er inspirasjonen for materialvalget. Det er som om jernmalmen vokser opp av bakken i form av et tre i stål – den edlere formen av jern. Slik har kunstverket symbolske røtter tilbake til industriens storhetstid. Treet er langt fra dødt! Det er ilagt menneskelige egenskaper ved at greiner og røtter omkring treet holder ulike symboler, eller utfører ulike handlinger, som alle skal representere deler av byens rikholdige historie – fra bla. tømmerfløting til vannkraft og kunstgjødsel.

Den blanke overflaten av kunstverket har også en symbolsk betydning. Den speiler Notodden slik byen er i dag, og er dermed et monument over industri, innovasjon og lokalt næringsliv både før og nå.

Internasjonalt– ikke lokalt

Flere av Telens lesere mener oppdraget burde gått til en lokal kunstner. Det er uten tvil en rekke talentfulle kunstnere bosatt på Notodden. Fagjuryen ble likevel raskt enige om å ha internasjonalt blikk på Notoddens industrihistorie. En lukket, internasjonal konkurranse blant nøye utvalgte kunstnere ble dermed satt i gang. Kunstnerne ble invitert inn på bakgrunn av tidligere utsmykningsoppdrag og tematikk- og materialvalg i deres kunstneriske praksis.

Alle kunstnerne var på befaring på Notodden og kunstverket er laget til akkurat dette stedet, på Snika på Jernverkstomta, med Notoddens industrihistorie som tema.

Erik Pirolt ble invitert pga. sitt figurative og lettere surrealistiske uttrykk. Han utfolder seg innen et rikt repertoar av materialer og teknikker. Fagjuryen mener kunstverket vil bidra med noe uventet og spektakulært på Notodden.

Tør å satse!

Det overordnede målet med å oppføre skulpturen TRE av Erik Pirolt på Jernverkstomta, er å gjøre Notodden til et mer attraktivt sted å leve og besøke. Kunst bidrar positivt inn i stedsutvikling og skaper stoppeffekt og attraksjonskraft. Fagjuryen bak skulpturprosjektet mener TRE vil være med på å gjøre Industripromenaden til en attraktiv møteplass.

Jeg håper kommunestyret virkelig ser verdien av kunst i offentlig rom og stemmer for TRE i kommunestyremøtet torsdag 10. september!»

Du vil og like