fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Stortingets Familie- og kulturkomite besøkte Vemork

En stolt NIA direktør, Runar Lia, kunne ønske stortingskomiteen velkommen til Vemork. Komiteen fikk en innføring i NIAs historie og organisasjon. Komiteen fikk også en innføring i de universelle verdiene knyttet til Verdensarven i Telemark og NIAs formidlingsansvar som autorisert verdensarvsenter.

NIA har nå etablert aktive besøks- og formidlingsarenaer både på Notodden og Rjukan. Disse er knyttet til de allerede etablerte formidlingsarenaene på Lysbuen industrimuseum og på Industriarbeidermuseet Vemork. Verdensarven i Telemark, Rjukan Notodden industriarv, handler tross alt om verdier som er umistelige, for hele menneskeheten – nålevende og kommende generasjoner(!). Dette setter krav til både forvaltningen og til formidlingen av verdensarvverdiene.

Hovedtema for besøket på Vemork var NIAs søknad om midler til etablering av et sikrings- og museumsbygg over de fremgravde restene av tungtvannskjelleren. Det nye sikrings- og museumsbygget skal sikre og ivareta kulturminnet, og skape arealer som kan brukes til utstillinger og formidling. Prosjektets hovedmål er å synliggjøre restene av Hydrogenfabrikken på Vemork med spesielt fokus på å grave frem kjellerrommet som var målet for tungtvannsaksjonen i 1943.

Prosjektet er et attraksjons-, verdiskaping- og formidlingsprosjekt, med målgrupper lokalt, regionalt og internasjonalt. Det viser medieoppmerksomheten som er skapt etter at kjelleren ble funnet intakt i fjor høst. Komiteen ble vist skisser og planer for det nye sikrings- og museumsbygget før de ble guidet ned i Tungtvannskjelleren.

 

Kontaktinfo
Direktør Runar Lia NIA
Mobil: 932 49 766,
e-post: r.lia@nia.no

 

Du vil og like