fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Spennende anbudsbefaring på Vemork i dag

I dag var det en spennende og viktig anbudsbefaring på Vemork. Temaet var det nye sikrings- og formidlingsbygget som skal reises over tungtvannskjelleren, som var arena for det som trolig er verdens mest kjente sabotasjeaksjon under andre verdenskrig.

Totalt møtte 26 personer fra aktuelle entreprenører og leverandører. De fremmøtte fikk en grundig presentasjon av prosjektet knyttet til byggingen av det nye sikrings- og formidlingsbygget. Endelig anbudsutlysing vil skje i januar 2020 hvor målet er å ha undertegnet kontrakter innen utgangen av mars. NIA har ambisjon om byggestart i mai 2020.

– Det som er spesielt med denne befaringen, er jo at alt som er avdekket av bygningselementer i tungtvannskjelleren er fredet.

Dette gir tilbyderne en ekstra utfordring, da det vil bli stilt særlige krav til dokumentasjon av antikvarisk kompetanse for de utførende virksomheten. Sier byggherre og NIA direktør Runar Lia.  Det vil bli lagt opp til en anbudsinvitasjon i januar 2020 med forventet byggestart i mai. Vi håper å kunne ønske besøkende inn i  det nye tungtvannsmuseet sommeren 2021.

Vi har pr i dag ca 50 millioner bevilget til prosjektet som har en kostnadsramme på 60 mnok.

– Vi inviterte til denne befaringen før snøen kom . Bakgrunnen er behovet for å vise ruinen og området hvor det nye bygget skal reises før vinteren og snøen kommer til Vemork. Sier prosjektleder Stig Garberg.

Du vil og like