fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Slippen på Tinnoset er ferdig restaurert

Et stort istandsettingsprosjekt på slippen er nå fullført. Arbeidet startet opp i 2017 og nå er slippen er endelig klar slik at Storegut, Ammonia og andre nyttefartøy regelmessig kan slipphales for nødvendige inspeksjoner, service og reparasjoner.

Prosjektleder for slipprosjektet, Tom Kaafjeld forteller at det er utført et stort arbeidet med overflatebehandling, i tillegg til arbeid på rulleramme og sviller. Arbeidet ble mer omfattende enn planlagt, fordi det underveis ble avdekket flere skader som måtte utbedres mens slippen var demontert.

 Ansvarlig for slipprosjektet Tom Kaafjeld, Rjukanbanen. Foto: M. Alvefoss/NIA

Det ble produsert helt ny rulleramme, 120 meter. Den ble bygget i seksjoner på verksted og satt sammen på Tinnoset. Arbeidet ble utført etter gamle tegninger som innebar klinking av ca. 7000 nagler.

Råtne sviller ble skiftet ut med nye. For å kunne arbeide med sviller/skinnegang og rulleramme ble slippvognen delt på midten. Den nedre delen ble løftet på land blant annet på grunn av klinkearbeid og utskifting av stål. Det ble skiftet ut ca. 5 tonn stål og nærmere 4000 nagler. Den øvre delen ble jekket opp en halv meter for å kunne arbeide fra undersiden.

Skinnegangen er bygget på pålekonstruksjon utover i sjøen. Her ble alt av bolter og stål forbindelser skiftet ut med tilsvarende nytt materiell Hundrevis av bolter er skiftet ut og svilleskruer er kontrollert og byttet ut om nødvendig.

I perioden arbeidet har pågått har det vært store utfordringer på grunn av regulering av vannstanden i Tinnsjøen. Dette var spesielt i forbindelse med montering av de nederste skinnelengdene som går ut i vannet. Det måtte benyttes andre metoder enn planlagt, med maskiner, kran og dykkere.

 Arbeid under vann. Vannstand 13.8. var 188,85, 70 cm over ønskelig. Foto: Tom Kaafjeld/NIA

 

Riksantikvaren har siden 2017 bidratt med i overkant av 22 mill i tilskudd til det omfattende istandsettingsprosjektet knyttet til slippen på Tinnoset. Det ble vurdert som kritisk og nødvendig for å bedre tilstandsgraden på slippen for å opprettholde videre bruk av den.

Det er mer enn førti år siden vesentlig vedlikehold og overflatebehandling sist ble utført og det var på høy tid med en overhaling. Spesielt utsatt er områdene der vannstanden varierer på grunn av reguleringen av Tinnsjøen og der skinnegangen er under vann. Korrosjon av stål og treverk som råtner. Slik tilstanden var etter mange års etterslep av vedlikehold var det ikke forsvarlig å slippsette de to fergene.

Slippen var allerede fra starten for 110 år siden en nødvendig og avansert installasjon som måtte fungere under svært skiftende forhold.  Også i dag er det avgjørende at den er i teknisk god stand.

Sjøfartsdirektoratet stiller strenge krav til alle fartøy. Dersom fergene i fremtiden skal seile, med eller uten passasjerer, er slippsetting en betingelse for å opprettholde nødvendige sertifikater.

Slippen på Tinnoset er et fredet kulturminne og en del av Rjukan-Notodden Industriarv.

Alt arbeid er utført etter antikvariske prinsipper og gamle metoder. I en melding fra Riksantikvaren står det at «…de ser det som svært positivt at istandsetting og klargjøring av slippen nå er fullført, et stort og komplekst tiltak som har pågått over flere år. Riksantikvaren ønsker lykke til med slippsetting i 2021».

 

 Endelig, skinnegang ferdig, rulleramme ferdig montert og øvre del av slippvogn ferdig malt
og senket ned på skinnegangen igjen. Klar for sammenkobling. Foto: T. Kaafjeld/NIA
Du vil og like