fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Se sauen her og kua

To fotografier fra Anne Dyrlands fotosamling av gården Nord-Vågen på Møsstrond. Vi ser blant annet Ola og Anne Vågen med Telemarkskyr og sau foran gamlestugo antagelig før den siste oppdemning av innsjøen Møsvatn i 1942.

Under fotografiene er følgende skrevet:

«Se sauen her og kua

som gaar tæt ind med stua.

I dag er fred, i dag er fest

ja det er pyntet som til bedst»

 

«Fra stranden skraaner vangen

nu høres gjældeklangen.

Men bakenfor er lien

og derfra fører stien

op paa det fjeld, hvor haren gaar

– naar det vi kommer, løs vi faar»

 

Fotografiene er innsamlet i forbindelse med prosjektet Fjellbygda Møsstrond – innsamling av historiske fotografi. Målet er å samle inn, digitalisere og bevare fotografier fra bygdesamfunnet rundt Møsvatn for å formidle og bevare den unike historien.

 

Har du fotografier fra Møsstrond du ønsker å gi til museet?

Kontakt: Kine Kristoffersen på tlf. 483 93 960 eller mail k.kristoffersen@nia.no

 

 

Du vil og like