fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Prosjektering av sikrings- og museumsbygg over Tungtvannskjelleren avsluttes midlertidig

Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) har i dag besluttet og midlertidig avslutte den videre prosjekteringen av et sikrings- og museumsbygg over den nylig fremgravde
Tungtvannskjelleren på Vemork.

Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) arbeider med utvikling og realisering av prosjektet Jakten på tungtvannskjelleren – Hydrogenfabrikken på Vemork. Telemark fylkeskommune er initiativtager og har i prosjektfasen vært prosjekteier. Prosjektet ble formelt overlevert Norsk Industriarbeidermuseum 28. mars 2017.

NIA har i 2018 arbeidet med planlegging, prosjektering og finansiering av et nytt sikrings- og museumsbygg over restene av tungtvannskjelleren, som ble avdekket etter en arkeologisk utgraving høsten 2017. Det er utarbeidet skisser for det nye sikrings- og museumsbygget, og midlertidig sikring av kjelleren for vinteren 2018-19 er under oppføring.

Kulturminnet «Tungtvannskjelleren» forvitrer! Høsten 2017 ble det avdekket at tungtvannskjelleren er tilnærmet intakt. Vær og vind påvirker kulturminnet på en svært negativ og utfordrende måte. Arbeidet med å etablere et sikringsbygg haster. Tungtvannskjelleren og bygningselementene som er avdekket er fredet etter kulturminneloven.

Byggherre/prosjekteier, Norsk Industriarbeidermuseum, har i dag besluttet og midlertidig avslutte den videre prosjekteringen av bygget. Arbeidet med å fremskaffe tilstrekkelig finansiering har ikke lykkes. Det er, så langt, kun Telemark fylkeskommune, Riksantikvaren og private givere som har bidratt til prosjekteringen og etableringen av et overbygg over den fremgravde kjelleren.

«Det er beklagelig at vi foreløpig ikke har klart å finansiere prosjektet», sier direktør Runar Lia i en kommentar. «Vi lette etter gulvet og fant kjelleren intakt. Dette medfører at det haster med å gjøre noe med den fredede kjelleren. Skadene på konstruksjon og puss vil gjøre prosjektet dyrere og vanskeligere å gjennomføre. Vi monterer i disse dager en midlertidig sikring over kjelleren, men med skadene fra forrige vinter i minnet, går vi en krevende tid i møte. Manglende finansiering gir forsinkelser i den viktige prosjekteringsfasen og gjør at det er urealistisk å komme i gang med et sikringsbygg sommeren 2019». sier Lia videre.

Spørsmål rettes til direktør Runar Lia, 932 49 766, r.lia@nia.no