fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Ull og fiber – såpe og vann

Det er spennende å oppleve verkstedarbeid og få sin egen erfaring med hvordan håndverkeren jobber. Det er lærerikt å få trene på å bruke håndverktøy og finne ut av hvordan garn og tekstiler blir til, enten stoffet lages med vev, pinner, nål eller såpe.

I sommersesongen tilbyr Tinn Museum arrangement som er tematisk knyttet til lokal håndverkstradisjon, naturmiljøet på selve tunet og verkstedarbeid i en større sammenheng. Grunntanken er at museumsområdet skal vitne om varige kulturverdier og jobbe for videreføring av disse. Museet skal være et praktisk kommunikasjonsledd som bidrar til binding mellom tidligere tider, nå-tid og framtida.

Tekstilproduksjon

Ved å sette håndverktøy og tekstilproduksjon som fokuspunkt åpnes en flott inngang til denne tematikken. I arbeid med ull og plantefiber er opplevelsen av lukt og den taktile erfaringen som kommer ved å lage av produktene verdifull. Tekstil eller garn som lages med hjelp av egen innsats med enkelt håndverktøy, løfter fram og holder fast eldre kulturverdier. Det er nødvendig med en viss ro og konsentrasjon i arbeid med veven. Det tar tid og krever nøyaktighet og trening. Bli med museumsverten fra NIA inn på tunet og «møt sauen».
Det legges vekt på å formidle historien til besøksområdet og hva slags tanker stifterne av museet gjorde seg tidlig på 1900-tallet. Museet skulle være et konkret minne på tidligere tiders hverdagsliv og skikker, det skulle formidle bruksmåter og lokalt næringsliv langt tilbake i tid. Den målsetningen er like relevant i dag.

Du vil og like