fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

SOS kunst, DKS

Den kulturelle skolesekken for grunnskolen. Hva er kunst, egentlig? Og hva kan kunsten fortelle oss? SOS KUNST står for å se, oppleve og skape.

SOS KUNST
DKS for trinn 2, 3 og 9 i Notodden

Tid: 90 minutter
Sted: Telemarksgalleriet

 

Hva er kunst, egentlig? Og hva kan kunsten fortelle oss? Hele tiden møter vi ulike visuelle kunstuttrykk, men hvordan kan vi lese dem? SOS KUNST står for å se, oppleve og skape. Vi tar utgangspunkt i vår aktuelle utstilling for å reflektere, filosofere og snakke om opplevelsen av kunsten. Hva kan kunstverket fortelle, om tiden det ble laget i, om før og nå, om meg og deg eller noe enda større?

Mål

Målet er å vekke interessen for visuell kunst som uttrykksform og gi elevene nyttige verktøy i møte med ulike kunstuttrykk. Vi ønsker å inspirere til samtale og refleksjon om opplevelsen av kunsten og åpne blikket for at kunst kan være mye og oppleves forskjellig.

Praktisk info
Formidlingsopplegget er todelt. Første del er en dialogbasert omvisning i kunstutstillingen. Etterpå jobber elevene aktivt. Elever på 2. og 3. trinn lager eget kunstverk i verkstedet etter inspirasjon fra utstillingen. Elevene på 9. trinn deles i grupper og jobber i utstillingen med ulike oppgaver der metodiske grep som rollespill, film, foto og tekstskriving tas i bruk.

Formidlingsopplegget er utviklet av Telemarksgalleriet ved NIA og er fra høsten 2019 en del av Den kulturelle skolesekken gjennom fylkeskommunen for 2, 3 og 9. trinn i Notodden. En

gruppe på maks 30 elever kommer om gangen.

Lærerveiledning med henvisning til kompetansemål sendes skolene i forkant.

Kontaktpersoner
Målfrid Ravnåsen Vangen, museumspedagog
E-post: m.vangen@nia.no
Tlf. 90850517

 

 

Fra SOS KUNST. Foto: M, Vangen, NIA
Du vil og like