fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Papirfabrikken, DKS

Den kulturelle skolesekken. Papirfabrikken – kunst og industri er utviklet for 6. trinn i Notodden kommune. Industriene Tinfos og Hydro knyttes sammen med utgangspunkt i vannkraft og energi.

Gjennom formidling i museet og praktiske oppgaver lærer 6. trinn om kunst og industri. Besøket varer en skoledag, og knytter den lokale historien, verdensarven opp mot grunnskolens læreplanmål. Elevene får lære om Theodor Kittelsens og hans illustrasjoner av kraftutbyggelsen på Svælgfos, og hvilken betydning kraften hadde for industrien på Notodden. De lærer også om Tinfos Papirfabrikk, og papir-produksjonen og den tidlige industrien på Tinfos. På verkstedet får elevene selv resirkulere og lage papir, før de skal ut å tegne industribygg.

Vi legger vekt på:

  • Få økt forståelse for Notodden som industriby, for Tinfos fabrikken og hvorfor de finnes akkurat her.
  • Lære om Kittelsens symboler og hvordan han ble inspirert av industrieventyret i Notodden
  • Forståelse av Notodden som verdensarv, og hvorfor den må ta vares på
  • Forståelse om hvordan papir ble laget, og hvor viktig papir var og er

Målfrid Ravnåsen Vangen, museumspedagog
Tlf. 90850517
E-post: m.vangen@nia.no

Dette er et tilbud som er gratis og primært utviklet for Notodden kommune sine
skoler. Skoler fra andre kommuner kan gjerne bestille/ melde seg på, men må da
betale.

Du vil og like