fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Omvisning på Tinn Museum

Velkommen til omvisning i utstillingene på Tinn Museum. Lokalområdet lengst nord i Telemark hadde tidlig jernutvinning, og har holdt langvarige og sterke kniv-, ljåsmed- og håndtverkstradisjoner i hevd gjennom generasjonene. Kulturen rundt drakter, utskjæring, dekor og musikk er tilsvarende sterk. I dag representerer museet historien om det før-industrielle Tinn, samtidig pekes det på de store endringene som rullet inn i dalen i løpet av noen få år.

Omvisningen i knivutstillingen og bunadsutstillingen på Tinn Museum gir formidling som knytter an til en kulturhistorisk reise. Vi har fokus på sterke og varige lokaltradisjoner fra hverdag og fest i presentasjonene. Håndverkerens arbeidskultur og livsmåte ble overført fra generasjon til generasjon i husmannsslekter og på gårdene, til enten Amerikareisen eller industriarbeidsdagen inntok familien.

Samfunnsomveltninger

Samfunnsomveltningene knyttet til storindustrien spesielt, skapte en helt ny type oppmerksomhet rundt håndverks- og kulturkunnskap mange steder i Telemark og Norge ved inngangen til 1900-tallet.
Men de raske endringene som rullet inn over Vestfjorddalen, det som skulle bli til industrikonsernet Hydro, skapte nok en svært solid kjerne av kunnskapsbærere nettopp her.

Lokale tradisjoner

På Tinn Museum bruker NIA gamledager som erfaringsbank for framtida. Med tanke på overføringstradisjonen som har blitt holdt levende i dette området, har vi en bærekraftig bank det er verdt å investere videre i. Takket være de mange kulturbærerne som har hatt sitt virke og delt sin erfaring med ulike typer håndverk helt til våre dager, har vi mye flott å vise fram. Tinn Museum retter sin formidling mot lokalbefolkningen i området spesielt, men historien som formidles med gjenstandene i disse utstillingene er også universell.
Omveltningen fra natur- og gårdbruker
Du er alltid velkommen inn på tunet.

NIA Tinn Museum 

Besøksadresse
Sam Eydes gate 299

Postadresse
Vemork, 3660 Rjukan

Tlf. 350 99 000
post@nia.no

Du vil og like