fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Omvisning i bygningene på Tinn Museum

På museumstunet i Tinn kan du oppleve bygninger som gir viser byggeskikk og illustrerer boform og levemåter i et spenn fra 1300- til 1900-tallet. I dag representerer Tinn Museum, for NIA og for Tinn-samfunnet, historien om den før-industrielle Vestfjorddalen.

Tinn Museum er bygdetun og byhage på Rjukan med museumskultur tilbake til 1922. I og omkring stuene ligger spennende lokalhistorie. Museets varierte bygningsmasse er i hovedsak oppført i laft. Tunet har alt fra årestue til laftede bolighus i to etasjer, bur og loft, fjøs og stall, smie og kjone…

Musikk i overlandstoga
Musikk i overlandstoga.
Foto: NIA

Dagligliv

Formidleren tar de besøkende med på en vandring gjennom boskikk og dagligliv i gamle dager. I omvisningen beskrives matkultur, verktøy og nødvendig håndverk som ble utøvd i takt med naturen og årstidene.
Formidlingen på Tinn Museum legger i stor grad vekt på fortiden. Men NIA viser rundt på museet med en klar tanke om at kunnskap, kultur og tradisjoner fra førindustriell tid, bærer med seg verdier som kan ha betydning for framtidas samfunnsbyggere og tradisjonsbærere.

Minimum 10 voksne.

Velkommen til omvisning på Tinn Museum.

NIA Tinn Museum 

Besøksadresse
Sam Eydes gate 299 

Postadresse
Vemork, 3660 Rjukan

Tlf. 350 99 000
post@nia.museum.no

Du vil og like