fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Mat og musikk

Markedet var en viktig og nødvendig kulturtradisjon i eldre tid. Her møttes selger og kjøper, her utvekslet håndverkerne kunnskap, og her var det mulighet for adspredelse og latter – et brudd i det ellers evige arbeidet. 

Tinn Museum tilbyr kulturelle arrangement som er tematisk knyttet til håndverkstradisjoner og naturmiljø på stedet og i en større sammenheng.
Det legges vekt på å formidle historien til besøksområdet og hva slags tanker stifterne av museet gjorde seg tidlig på 1900-tallet. Museet skulle være et konkret minne på tidligere tiders hverdagsliv og skikker, det skulle formidle bruksmåtene og næringslivet langt tilbake i tid. Museet skal bevare viktig kunnskap og tradisjoner fra fortida til bruk i nåtida og framtida.

Kulturutveksling

Grunntanken var at museumsområdet skulle vitne om kulturverdiene og jobbe for videreføring av disse og bevaring av sammenhengen mellom tidligere tider, nå-tida og framtida. Når det inviteres til mat og musikk på Tinn Museum, legger NIA vekt på stemning og trivsel, på å gjenskape markedsgleden og kremmerånden, og skape lyder, lukt og smak på tunet. Mat og musikk er samlende faktorer som innbyr til kulturutveksling over landegrenser og på tvers av kulturelle skiller. Kunnskap om mattradisjoner og musikk kan bidra til klokskap og bærekraftig utvikling.
Museumsområdet ligger idyllisk, men sentralt til i Rjukan. Bygdetunet er som en byhage der den eldre tiden er lettere tilgjengelig, og det oppleves lettere å kaste seg ut i uhøytidelig lek, dans og moro.

Tidspunkt annonseres.

Du vil og like