fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Mæl, på spor og kjøl – de mange arbeidsoppgavene på land og vann

Elevgruppene blir skiftarbeidere med Mæl som arbeidsplass gjennom skoledagen. Det venter arbeidsoppgaver i smie og snekkerverksted, sporet skal inspiseres, jernbanemateriellet skal skiftes, tog og ferge skal gå med kunstgjødsel ut i verden.

Mæl, på spor og kjøl handler om transportåra Rjukanbanen med ferger og togtrafikk. Elevene blir kjent med industriselskapet Hydro sin havne-landsby på Mæl og hvordan bedriften tenkte rundt arbeideren og arbeidslivet.

Mæl, på spor og kjøl er et undervisningsopplegg og DKS-program egnet for 1.-4. trinn, der målet er å skape en begynnende forståelse for hvorfor Mæl var et så viktig knutepunkt for Tinn kommune og områdene rundt.
Hvorfor ble det bygget jernbane med fergetrasé fra Notodden til Rjukan? Hva skjedde på stasjonsområdene? Hvilke yrkesgrupper jobbet her? Hva gjorde de? Hva ble fraktet opp og ned mellom Rjukan/Mæl og ut til verdensmarkedet?

Barna som har sin oppvekst i dette distriktet i dag, har ingen referanser til industrien som ble etablert her på 1900-tallet. Det er avgjørende at de unge får hjelp til å bygge opp sin egen kunnskap om UNESCO-listede Rjukan – Notodden Industriarv gjennom egen erfaring. Positive læringsopplevelser knyttet til de industrielle kulturminnene legger grunnlag for et eierskapsforhold til områdene og historien.

Kan bestilles april-august hvert år.For- og etterarbeid på skolen – museet tilbyr oppgaver Kl. 09.30-12:45 på museet

Du vil og like