fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Kunst i kontekst

Pedagogisk formidlingsopplegg for videregående skole. Hele tiden møter vi ulike visuelle kunstuttrykk, men hvordan kan vi lese dem?

Kunst i kontekst
Videregående skole

Tid: 90 minutter
Sted: Telemarksgalleriet

 

Jeg ser, men hva ser jeg egentlig? Hele tiden møter vi ulike visuelle kunstuttrykk, men hvordan kan vi lese dem? Formidlingsopplegget «Kunst i kontekst» skal gi nødvendige verktøy til å møte kunsten, til å analysere, reflektere og kritisk vurdere den. Hva kan kunstverket fortelle, om tiden det ble laget i, om før og nå, om meg og deg eller noe enda større? Vi tar utgangspunkt i vår aktuelle utstilling i Telemarksgalleriet.

Fra Kunst i kontekst. Foto: M. VAngen, NIA

Mål

«Kunst i kontekst» skal bidra til økt refleksjonen rundt kunst som uttrykksform og skape positive og spennende møter med kunsten. Elevene skal lære å lese et kunstverk og sette det inn i en større kontekst.

Formidlingsopplegget er tverrfaglig og knyttet til fagområdene norsk og historie.

Praktisk informasjon

Opplegget er todelt. Først informerer formidleren kort om utstillingen. Sammen gjør vi en enkel analyse av et utvalgt verk. Etterpå deles klassen i 4 eller 5 grupper. Hver gruppe jobber aktivt med en oppgave som skal presenteres for resten av klassen avslutningsvis. Metodene vil variere mellom rollespill, tekstskriving, opplesing, filosofering.

Lærerveiledning med elevoppgaver og kompetansemål sendes skolen i forkant.

Formidlingsopplegget er utviklet av Telemarksgalleriet. Det kan bestilles av alle videregående skoler. Maks 30 elever kan komme om gangen.

Kontaktperson
Målfrid Ravnåsen Vangen, museumspedagog
E-post: m.vangen@nia.no
Tlf. 90850517

Du vil og like