fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Industrieventyret

Pedagogisk formidlingsopplegg for førskolebarna i Notodden. Fortellerstund med Industrieventyret knyttet mot Theodor Kittelsens Svælgfos bilder, etterfulgt av kunstnerisk verksted.

Industrieventyret
Barnehage

Tid: 75 minutter
Sted: Verdensarvsenteret, Notodden

Det var en gang en mann som het Eyde og som oppdaget en stor foss. Kunne han klare å temme fossen og bruke kraften til å bygge opp en stor industri? I formidlingsopplegget «Industrieventyret» tar vi utgangspunkt i Theodor Kittelsen fem store malerier som ble malt på oppdrag for Hydros første direktør, Sam Eyde, og som forteller om oppstarten av den nye industrivirksomhet på Notodden som Eyde var sentral i. Vi forteller «Industrieventyret» som et eventyr og ser på maleriene samtidig. Vi møter Eyde, feer, drager, nisser og troll i tillegg til kraftstasjoner og fabrikker. Hva er eventyr og hva er sant? Etterpå går turen til kunstnerisk verksted der alle jobber kreativt med å lage egen fabrikk.

 

Mål

Gjennom visuell kunst, fortelling, dialog og kreativitet er målet å skape bevissthet rundt det unike ved vår lokale verdensarv og bidra til glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet.

Formidlingsopplegget er utviklet av Verdensarvsenteret og er knyttet til Rammeplan for Kunst, kultur og kreativitet og særlig disse punktene:

  • Ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
  • bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
  • møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre
  • bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk
  • opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet.

Påmelding
«Industrieventyret» er åpent for bestilling av alle kommunale og private barnehager. Vi ønsker maks 15 barn om gangen. Det sendes ut invitasjon hvert år til barnehager i Notodden kommune, men andre kan melde seg på.

Kontaktperson

Målfrid Ravnåsen Vangen, museumspedagog Verdensarvsenteret
Tlf. 90850517
E-post: m.vangen@nia.no

 


Målfrid Ravnåsen Vangen, museumspedagog Verdensarvsenteret
Tlf. 90850517
E-post: m.vangen@nia.no

Du vil og like