Norsk Industriarbeidermuseum

Hundre år tilbake i tid

Utviklingen på Notodden var stor i industriens første år. På en reise 100 år tilbake i tid får 5. trinn oppleve hvordan hverdagen til et barn var på Notodden.

Dette er en dag elevene sent vil glemme. Her besøker vi historiske bygninger som Skoland og Grønnbyen i en reise 100 år tilbake i tid. Elevene får møte mennesker som levde og jobbet på Notodden for 100 år siden. Gjennom rollespill og iscenesettelse formidles verdensarvhistorien til elevene, og det kreves at de deltar. Ofte opplever elevene at det er store forskjeller på fortid og nåtid. Notodden Historielag bidrar med kunnskap og personlighet.

Dagen avsluttes med en oppsummerende konkurranse, der elevene skal rundt i byen og svare på spørsmål knyttet til dagen.

Målet med dagen:

  • Blir kjent med familielivet i Notodden i 1917
  • Få en forståelse for hvordan Notodden ble til, og hvordan samfunnet fungerte her for 100år siden
  • Lære om skolehverdagen i 1917
  • Forstå hvordan fortiden påvirker nåtiden
  • Få en forståelse av Notodden som Verdensarvsted, og hvorfor.

Aina Flaten
Tlf: 938 08 839
E-post: a.flaten@nia.no

Jon Harald Aspheim
Tlf: 994 11 253
E-post: j.aspheim@nia.no

Dette er et tilbud som er gratis og primært utviklet for Notodden kommune sine skoler. Skoler fra andre kommuner kan gjerne bestille/ melde seg på, men da må inngås en betalingsavtale.

Du vil og like