fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Drømmen om livet – husmann og bonde i brytningstid, DKS

Den kulturelle skolesekken for 8. trinn. Vi besøker storbonden og husmannen snakker om levelår, om avhengighet, trofasthet, drømmer og om de samfunnsmessige endringer som preget bondesamfunnet på denne tida.

Drømmen om livet – husmann og bonde i brytningstid
DKS 8. trinn, Notodden

Tid: 3,5 t
Sted: Heddal stavkirke og Heddal bygdetun

Året er 1907. Heddal er som andre bygder i Norge inne i en brytningstid. Storbonden på rikmannsgården Ramberg fortviler. Stadig flere husmenn har forsvunnet, både til Amerika og til den voksende industri-virksomheten på Notodden. Vi besøker storbonden i hans hjem og husmannen i sitt. Vi sammenligner levekår og snakker om forskjeller og likheter, om avhengighet, trofasthet og drømmer og om de samfunnsmessige endringer som skulle prege bondesamfunnet på denne tida. Men først møter vi presten Konrad Henrik Krohn, som var prest i Heddal stavkirke 1898-1909. Han har nettopp kjempet en bitter kamp om å fjerne stavkirka til fordel for en ny, men bøndene har strittet imot.

Fra «Drømmer for livet». Foto: A. Flaten, NIA

Mål

Gjennom dialog, rollespill og praktisk arbeid i et autentisk miljø får elevene en større forståelse av endringene som skjedde i samfunnet og deres lokalmiljø som følge av industri- reisningen på begynnelsen av 1900-tallet. Opplegget skal bidra til økt refleksjon om hvordan livsvilkår og verdier påvirker tanker og handlinger både før og nå.

«Drømmer for livet. Husmann og bonde i brytningstid» er tverrfaglig og knyttet til kompetansemål i samfunnsfag og kunst og håndverk. Det er en del av NIAs formidlingstilbud relatert til vår lokale verdensarv.

Praktisk info

Formidlingsopplegget er utviklet av Verdensarvsenteret ved NIA i samarbeid med skole. Opplegget er en del av Den kulturelle skolesekken i Notodden for 8. trinn. En gruppe på maks 30 elever kommer om gangen. Første del er i Heddal stavkirke. Del to er på Heddal bygdetun. Vi takker Heddal stavkirke for samarbeidet.

Lærerveiledning med henvisning til kompetansemål sendes skolene i forkant.

Kontaktperson:

Målfrid Ravnåsen Vangen, museumspedagog Verdensarvsenteret
Tlf. 90850517
E-post: m.vangen@nia.no

Du vil og like