fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

DKS Marken og humla

Når vi skal forstå vår egen tid og finne gode levemåter for framtida, er det viktig å ha kjennskap til fortidas kunnskap, teknikker og tradisjoner. I Den kulturelle skolesekken på Tinn Museum reiser elevene en tur til «gamledager» for å gjøre en innsats på gården.

Rette mot: 3.-5. årstrinn
Periode: Mai-juni
For- og etterarbeid på skolen. Fire timers varighet på museet.

 

Det som vokser ut av jorda og alle de små skapningene som bor og jobber i jorda, er veldig viktig for menneskene. Vi klarer oss ikke uten insekter, planter og dyr og kunnskapen vår om dem. De minstes levemåte gjør den viktige grunnjobben med maten vår. DKS-opplegget «Marken og humla» undersøker hvorfor det er sånn, og hvordan vi kan bidra til god utvikling i naturen.

Vi setter oss selv i mellomrommet mellom gamle dager og framtida. FN’s bærekraftsmål mot 2030 er fundament i dagen. Vi jobber med hvordan livet til folk flest i Tinn og i Norge var i gamle dager – før industrien endret hverdagen for veldig mange. Vi ser på det som var vanskelig, som trolig gjorde lønnsarbeidet spennende og attraktivt. Vi ser på hva slags kunnskap folk hadde om naturen før i tida, som kanskje har vært tapt eller har ligget i dvale lenge. Dette er nyttekultur og kunnskap vi trenger å ta fram igjen nå. Vi vet at balansen i naturen, som skal beskytte oss, er truet på grunn av menneskeskapte klimaendringer.

Opplegget foregår utendørs på museumstunet, med undersøkelser av planteliv, insekter og smådyr og museet selv. Vi tar i bruk gressmatta og bygningene fra gamledager. Vi finner ut av hva et lafta hus er. Vi finner ut av hva som må til for at det skal bli grønnsaker i jorda og frukt på trærne. Matpausen er en aktiv del av programmet denne i DKS-dagen.

Kontaktperson:
Hilde S. Widvey, Museumspedagog

Bestilling til post@nia.no

Du vil og like