fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

«En dag i 1873» på Tinn Museum

Når vi skal forstå vår egen tid og finne gode levemåter for framtida, er det viktig å ha kjennskap til fortidas kunnskap, teknikker og tradisjoner. I DKS-programmet på Tinn Museum blir elevene på 4. trinn med tilbake til «gamledager» for å gjøre en innsats på gården.

I løpet av skoledagen på tunet lærer elevene om husbygging og prøver ut lafteteknikk, de finner nytteplanter, studerer dem og får kunnskap om hvordan planter og vekster ble brukt og utnyttet i gamle dager.

Plantelære og tradisjoner

Tinn museum er Rjukans bygdetun. Området gir oss et bilde på hvordan Vestfjorddalen og boligtradisjonene der var før 1900-tallet. Undervisningsopplegget fokuserer på hvordan folk levde og virket i gamle dager. Aktivitetene foregår utendørs på kulturtunet og tar for seg plantelære, lokalhistorie og botradisjoner. Den kulturelle skolesekken setter perspektiv på ulikehetene før og nå, og på hva industrien gjorde for samfunnsutviklingen.

Det var arbeidsintensivt å leve i landet vårt før industrien utløste store endringer for folk flest. På gården i 1873 er et DKS-program som gir innblikk i levemåter og skikk i eldre tid. Dagens unge får perspektiv på egen hverdag og hva bærekraft vil si, ved å få innblikk i at man tidliger måtte utnytte dagslyset, årstidene og ressursene med arbeid fra morgen til kveld. Dagen er som en lang marsj, med aktiviteter rundt hele bygdetunet.

Programmet krever påmelding og varer fra Kl. 10:00-12:30

Brita A. A. Flor 

Tlf: 48 02 11 78 

Museumspedagog 

Du vil og like