Norsk Industriarbeidermuseum

Barnas dag – en kunstopplevelse

Kunstopplevelser for hele familien!

Til hver kunst-utstilling som presenteres i Telemarksgalleriet har vi en egen dag for barn og familier. Denne dagen får barn og voksne oppleve, og lære om kunst gjennom teater, fortelling og deltakelse. Oppleggene varierer fra gang til gang! Formidlingen varierer ut i fra formidlernes varierende bakgrunner, noe som gir stort spenn i kunstopplevelsene. Dette er både spennende og lærerikt!

Vi har ofte kunstnerisk verksted der barna får utfolde sine kreative egenskaper.

Dette er et sosialt og spennende arrangement for hele familien. Gratis for barn.

Arrangementene foregår på utvalgte datoer! Følg med på nettsider og Facebook for å delta!

Du vil og like