fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Plastprosjektet

Forskningsprosjekt om plast i samlinger

Høsten 2017 startet et 3-årig forskningsprosjekt om plast i museumssamlinger. Prosjektet «Redusert aldring og aktiv konservering av plastgjenstander i muséer og samlinger» har fått 4,5 million i støtte av Oslofjordfondet og er et samarbeidsprosjekt mellom 6 institusjoner, Norner Research og CNEP. Prosjekteier er Vestfoldmuseene IKS.

20171009 Cecilia Nolin, prosjektleder, konservator, 41388386, c.nolin@nia.no