fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

20150523_153110
dks 007
Tinn museum

Planer og strategier

Norsk Industriarbeidermuseum gjennomførte i 2018 et omfattende planarbeid, og har gjennom året utarbeidet Formidlingsplan for perioden 2019-2022, sikringsplan for museets gjenstander og samlinger, plan for samlingsforvaltning og forskningsplan.  Planene vil danne grunnlag for museets arbeid og prioriteringer innen de forskjellige fagfeltene i årene som kommer.

Formidlerne og formidlingen ved museene er de fleste gjesters møte med museet. Formidlerne er nettopp bindeleddet mellom de som utvikler kunnskap gjennom forskning, artikler, publikasjoner og forvaltning på og av våre temaer, og de som tilegner seg denne kunnskapen utenfor museet. Formidlingen ved museet er på mange måter selve manifestasjonen og materialiseringen av museets arbeid og virke på flere felt.

Her kan du laste ned plan for formidling ved Norsk Industriarbeidermuseum 2019-2022.

Plan for samlingsforvaltning ved Norsk Industriarbeidermuseum er et dokument som henger sammen med hvordan museet og våre ansatte jobber med samlingene i
det daglige, og både planen og jobben vi gjør er en prosess. Pfs har levd sammen med mange av oss i årevis og skal fortsette å leve videre fordi et levende felt behøver endringer, tilpasninger, læring og forbedringer. Pfs som prosess har hele tiden vært avhengig av våre egne kollegaers deltakelse og har gjort det at dokumentets ulike deler har ulike forfattere. Noen av disse jobber på NIA og mange ansiktsløse forfattere har levert tekst til samlingsforvaltningens beste praksis standarder.

Her kan du laste ned plan for samlingsforvaltning ved Norsk Industriarbeidermuseum 2021.

Plan for forskning ved Norsk industriarbeidermuseum 2019-2025 presenterer museets nære fortid, utgangspunkt men også strategier og mål på forskningsfeltet. Dette er NIAs første plan for forskning.

Forskning er en kjerneoppgave i museum, men utfordringen har lenge vært å gjøre forskning i NIA til noe mer enn et underordnet felt. Det overordna målet er å etablere en situasjon i NIA der forskning blir sideordnet med forvaltning og formidling.

Her kan du laste ned plan for forskning ved Norsk Industriarbeidermuseum 2019-2025.

Norsk industriarbeidermuseum ønsker å etablere Telemark kunstmuseum.

Telemark kunstmuseum skal med utgangspunkt i Telemarksgalleriets godt etablerte kunstfaglige drift og kunstsamling søke mot å være en sentral kunstinstitusjon i Norge og regionen. Museets hovedfokus vil ligge på Telemarks rolle i kunsthistorien, den norske gullalderen på 1800-tallet, og på overgangen fra bondesamfunnet til det moderne Norge knyttet opp mot industrireisingen i Telemark på tidlig 1900-tall.

Her kan du laste ned plandokumentet: Mot Telemark kunstmuseum