fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Pengedryss over Tinfos-prosjektet!

Notodden kommune har, etter nyhetsoppslag i Telen denne uken, funnet fram pengesekken og bevilget 200 000 kr til prosjektet «Bevaring og bruk av det historiske arkivet etter Tinfos AS».

– Dette er gledelige nyheter for NIA og jeg håper at Tinfos nå griper denne gylne muligheten. Etter to år i forprosjekteringer, tilskudd fra Arkivverket, og nå også fra Notodden er det klart at vi må komme videre og begynne på arbeidet. Tilskuddet fra Arkivverket viser at prosjektet har en sterk faglig forankring, og nå har prosjektet også fått en demokratisk komponent i at våre folkevalgte ser betydningen av å bevare og formidle dette arkivet for ettertiden. Dette forteller fagleder for arkiv ved NIA, Dan André Velle, som til daglig har kontor på Tinfosområdet.

Velle venter fortsatt på at Tinfos vil behandle saken i sitt styre. Det er der nøkkelen ligger, om styret gir sin tillatelse kan arbeidet starte allerede over nyttår.

Tinfos var der allerede fra før industrieventyret med Norsk Hydro. Bedriften vokste ut fra tømmervirksomheten i området rundt nedre delen av Tinnelva utover 1870-tallet. I 1901 ble det første kraftverket bygget langs Tinnelva, denne skulle forsyne Notodden Calsium og Carbidfabrik med strøm, men senere ble den mer kjent for å forsyne strøm til forsøksfabrikken til Norsk Hydro. I 1910 etablerte Tinfos jernverket på Notodden, den andre store bedriften i byen. Jernverket var i drift fram til 1986. I dag fokuserer Tinfos på det som startet Notoddens industriutvikling, nemlig kraftproduksjonen. I 2020 har småkraftprodusenten Tinfos som ambisjon å treffe 700 Gwh.

NIA jobber med forvaltningen av blant annet verdensarvhistorien og arkivet etter Tinfos vil være en viktig kilde for den framtidige formidlingen om vår felles verdensarv.

Du vil og like