fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Nye personvogner til Rjukanbanen

Det har lenge vært et ønske fra Rjukanbanen om å få tak i et mere representativt utvalg av vognmateriell for bruk i museumstrafikken på banen.

De vognene vi kjører med i dag er gamle stålvogner RjB har overtatt fra NSB. Disse er bygget tidlig på 50 tallet og er av en type som aldri har gått på RjB

For noen år siden ble RjB tilbudt tre eldre personvogner med teakkledd vognkasse for utlån. Dette er vogner som er langt mere tidsriktige for RjB’s bruk enn stålvognene.

De vognene dette dreier seg om er Midtgangsvogn Nr. B22 18149 som er utlånt fra Norsk Jernbanemuseum. Midtgangsvogn Nr. B22 643 og kombinert kupe, reisegods og konduktørvogn Nr. CFo2b 650. De to siste er utlånt fra stiftelsen Norsk Jernbanearv.

Det har vært arbeidet i flere år med å få transportert disse vognene til Rjukan. NIA har lenge arbeidet mot Jernbaneverket/BaneNor for å få tillatelse til å gjøre en spesialtransport i lav hastighet på Tinnosbanen, men BaneNor har satt foten ned på grunn av dårlig tilstand på sporet og det de mener er en for stor risiko å ta. Etter hvert har vi innsett at en slik transport ikke vil e være mulig og måtte derfor se oss om etter andre måter å transportere materiellet til Rjukan på.

I tillegg til personvognmateriellet har RjB overtatt fra BaneNor en boggi tankvogn som tidligere var brukt til å transportere ammoniakk til Rjukan. Denne stod etter at ammoniakktransporten til Rjukan opphørte som vannvogn i brannberedskapen på Nordagutu i mange år, men ble ved utrangering hos BaneNor overdratt vederlagsfritt til RjB. Denne vil bli brukt som ballastvogn på MF Storegut til erstatning for de elektriske motorvognene som står der i dag og vil representere en mere tidsriktig last om bord på fergen.

RjB har også overtatt tre stk lastetraktorer av type Levahn 128 fra BaneNor. Dette er norskbygde lastetraktorer som er bygget i 10 eksemplarer. BaneNor hadde et ønske om at norskbygget materiell skulle tas vare på og tilbød derfor museumsbanene å overta traktorene som var i brukbar stand vederlagsfritt. RjB meldte sin interesse og har overtatt to traktorer i driftsklar stand samt en traktor som delemaskin.

For å få transportert alt dette materiellet til Rjukan måtte vi til Sverige for å finne en transportør som kunne påta seg dette oppdraget. Karlans båt & Specialtransport i Munkedal er et av få firmaer i Skandinavia som har bilmateriell som kan laste opp jernbanevogner uten bruk av kran. Karlans ga et gunstig tilbud på transporten og sammen med et tilskudd fra Stiftelsen UNI gjorde dette at transporten kunne gjennomføres.

Det er flere instanser som må involveres for at en slik transport skal kunne gjennomføres. Vi retter en takk til BaneNor for velvillig innsats med å klargjøre spor for opplasting på Notodden, tillatelser til å bruke sporet samt å stille med personale for å betjene Notodden st. utenom ordinær åpningstid. En takk til Norsk Museumstog for assistanse med transport av personvognene fra Grovane til Notodden. Takk til personale fra BaneNor og Norsk Jernbanedrift som stiller på sin fritid for å bistå med skifting på Notodden st. Og sist men ikke minst til Karlans transport som med sin kunnskap og erfaring bidro til at transporten kunne gjennomføres.

Du vil og like