fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

NIAs tilsvar på kritikk

På bakgrunn av reaksjoner fra bunadsmiljøet i Telemark ønsker NIA å komme med noen presiseringer knyttet til sommersesongen på Heddal Bygdetun.

Sommerutstillingen på Heddal Bygdetun settes sammen av flere elementer. Det er formidling (f.eks omvisning, utstillinger og guider), objekter (bygg, gjenstander osv), og aktiviteter (arrangement, foredrag etc.).

Publikumsaktiviteten «Hvem er den vakreste i verden» er ikke en håndverksutstilling, men en uhøytidelig aktivitet som del av årets sommersesong. Ønsket er å utforske om resultatene fra utallige bunadskåringer som avholdes i riksmedia speiles i vårt publikum, som i stor grad er utenlandske turister. Gjennom vårt formidlingsarbeid kan vi altså tilby et annet, om enn uhøytidelig perspektiv på den visuelle opplevelsen av våre folkedrakter. Vi mente, og mener fortsatt, at dette er en morsom og annerledes vri på den i utgangspunktet umulige oppgaven det er å «rangere» bunader. Det er følgelig hverken en håndverksutstilling eller en historisk formidling, selv om det på et levende friluftsmuseum som Heddal Bygdetun alltid vil være en grad av overlapping mellom disse elementene.

Museene i Norge har i oppdrag å drive formidling, forvaltning, forskning og fornying. Vi skal være samfunnsaktuelle og gi opplevelser. I fjor viste vi nye og gamle lokalproduserte folkedrakter og bunader. Siden dette var en håndverksfaglig utstilling var den også kuratert i samarbeid med relevante fagmiljøer.

Da ideen med en aktivitet knyttet til «bunadskåring» kom opp valgte vi å forholde oss til en enkelt leverandør. Både av logistiske hensyn, men også fordi vi som museum har noen formale hensyn å ta. Blant annet verdivurdering, forsikring og vurdering av smitterisiko til andre gjenstander (skadedyr, mugg osv).
Vi tok kontakt med en rekke av de større leverandørene med forespørsel om et samarbeid. Så vidt oss bekjent er det ingen av de landsdekkende aktørene som uten videre kan tilby bunader hvor ikke deler av produksjonen skjer utenfor Norge. Vårt samarbeid med Bunadsrosen har på det grunnlaget vært konstruktivt og godt. Samarbeidet har vært vederlagsfritt for begge parter.

Med utgangspunkt i at anslagsvis to tredjedeler av norske bunader helt eller delvis produseres i utlandet (VG 13.5.17) er det med respekt å melde representativt for det folk flest ikler seg på nasjonaldagen og andre høytider. Bunadene som man i år finner på Heddal bygdetun og aktiviteten rundt speiler slik sett bunader i samtiden. Det er ikke nødvendigvis museets rolle å ta stilling til om denne utviklingen er god eller dårlig.
Vi forstår at noen av de lokale bunadstilvirkerne opplever vår sommeraktivitet med dertil utstilte bunader som respektløst overfor deres virke. Det har ikke vært vår intensjon og vi beklager dette. Vi ønsker gjerne debatten om produksjonssted for bunader velkommen, men står fast på at aktiviteten ved Heddal bygdetun ikke er ment som et sakinnlegg i den debatten.

For ytterligere kommentarer eller spørsmål ta gjerne kontakt.
Direktør Runar Lia , tlf: 932 49 766  r.lia@nia.no