fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

NIAs jubileumsutstilling: NIA i 30 år – fra lokalmuseum til nasjonalt museum og Verdensarvsenter

I 1988 åpnet Norsk industriarbeidermuseum (NIA) for publikum på Vemork. Nå –
30 år etter – har museet 39 faste ansatte, er blitt verdensarvsenter, og har fått det
museale ansvaret for museene i Notodden, Hjartdal og Tinn kommuner.

Jubileet ble feiret 23. august i år med et arrangement og åpning av ny utstilling.
Utstillingen handler om NIAs utvikling gjennom tidene. Den viser hvordan samlingene har utviklet seg og hvilke utstillinger som har blitt formidlet på museet gjennom tidene. I tillegg tar den opp hva NIA er i dag gjennom en presentasjon av de ulike avdelinger/besøkssteder.

En sentral del utstillingen er jubileumshilsninger fra en rekke kjente kulturpersonligheter, blant dem LO leder Hans-Christian Gabrielsen,

Riksantikvar Jørn Holme, stortingsrepsententene Geir Jørgen Bekkevold (KrF) og Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), leder i Norges museumsforbund Liv Ramskjær, folkekunstner Knut Buen og Ordfører Bjørn Sverre Birkeland.

Du vil og like