fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

NIA starter et nytt prosjekt med søkelys på koronasituasjonen i regionen

Norsk Industriarbeidermuseum er bevisst på samfunnsoppdraget og søker med prosjektet Livet med covid-19 – Dokumentasjonen av lokalsamfunn i krise, din hjelp til å dokumentere det som skjer i ditt nærområde. Museet vil oppfordre befolkningen i Øst-Telemark å skrive ned det de opplever i disse tider.

Vi trenger at dere blir våre informanter og dokumenterer deres dagligliv. På museets egne nettsider, nia.no, kan du nå gå inn å levere ditt bidrag, eller kan sende det inn til e-post covid19@nia.no.

Solberg-regjeringen har torsdag 12. mars og fram til nå innført strenge regler for å bremse smittetilfellene i Norge. Dette har gått hardt ut over vanlige folks liv og vaner. Noen er mer utsatt enn andre, noen er på randen av konkurs, andre er permitterte eller oppsagt grunnet den denne ekstraordinære situasjonen. Det som nå skjer i samfunnet, vil ha virkninger flere år fram i tid. Norsk Industriarbeidermuseum er bevisst på samfunnsoppdraget og søker med prosjektet Livet med covid-19 – Dokumentasjonen av lokalsamfunn i krise, din hjelp til å dokumentere det som skjer i ditt nærområde.

Men hva er det så vi er på jakt etter? Vi oppfordrer deg i Øst-Telemark om å ta bilder, eller skrive ned korte eller lengre dagboknotater om det du opplever. Det kan være små ting som hvordan barn nå leker, eller at du har begynt med en ny hobby. Hvilke tanker gjør du deg om denne tiden vi lever i? Noen vil føle på en frykt, mens andre er mindre bekymret. Har du lagt om vanene dine, eller har du ikke gjort det? Skriv gjerne til oss, for vi vil gjerne ta vare på dine fotografier og fortellinger om livene i Øst-Telemark under denne dramatiske perioden. Denne informasjonen vil være viktig for når vi senere kikker tilbake og prøver å finne ut hva var det som egentlig skjedde? Den dokumentasjonen som nå blir skapt, vil blant annet danne grunnlaget for framtidig formidling på museet.

Vi vil spesielt oppfordre barn, ungdom, eldre, selvstendig næringsdrivende, skoler, politikere, ledere, helsepersonell, frisører, tatoverere, butikkmedarbeidere, familier, enslige om å sende inn bidrag om hvordan de opplever koronasituasjonen. Det trenger ikke være tekst, man kan utfolde seg mer kunstnerisk med tegninger og andre uttrykk også. Vi håper dette vil skape engasjement i en litt annerledes hverdag.

For mer informasjon ta kontakt med
Ingelinn Kårvand, fagleder – foto NIA, i.kaarvand@nia.no, tlf 922 87 307
Dan André Fiskum Velle, fagleder – arkiv NIA, d.velle@nia.no, tlf 993 14 656

Du vil og like