fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

NIA er godt i gang på Rjukanstøp!

Endelig får Rjukanbanens fredete materiell tak over hodet!

Einar Gabrielsen, avdelingsleder og Sveinung Kløften, jernbaneansvarlig i Rjukanstøp. Foto: Egil Stensrud / RA
Einar Gabrielsen, avdelingsleder Rjukanbanen Foto: Egil Stensrud / RA

 

 

NIA overtok i fjor Rjukanstøp-bygget og planlegger nå innredning en vognhall og magasiner for oppbevaring av arkiv og gjenstander.  Det er så langt lagt ned et stort arbeid og ombyggingen er satt i gang.

Det meste av gulvet i den cirka 3000 kvadratmeter hallen er i orden, men der støpeovnen sto måtte det legges omtrent 300 kvadratmeter ny betong.

I endeveggen mot Rjukan stasjon er det nå satt inn to store porter og et eget jernbanespor blir lagt fra Rjukan stasjon og inn i hallen.

Inne vil det bli lagt tre spor – hvorav to av sporene vil ha en lengde på 65 meter.  På disse sporene vil Rjukanbanen NIA blant annet sette de 16 fredete vognene og lokomotiver.  De nødvendige jernbanesvillene for å etablere sporene er kjøpt inn, og nå venter Rjukanbanen på en sporpens fra Sverige. Arbeidet med å etablere nye spor starter så snart snøen har gått.

Når materialet er under tak, så vil det bremse forfallet, påpeker Sveinung  Kløften , jernbaneansvarlig ved Rjukanbanen.

Publikum skal etterhvert kunne bli med inn og se på vognen i den nesten 3000 kvadratmeter store hallen.

Langs veggen blir det reoler med spennende gjenstander på utstilling og langs ytterveggen vil det som i sin tid var Nord-Europas lengste dreiebenk bli stilt ut.

Videre utnyttelse/ombygging av bygget  Rjukan Støp er under prosjektering og vil beløpe seg til flere titalls millioner.

Finansiering av spor inn til ny vognhall og tilrettelegging av vognhall er finansiert av Riksantikvarens midler til verdensarv som Telemark fylkeskommune fordeler.

 

Du vil og like