fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Nå starter byggingen av Sikrings- og museumsbygget over Tungtvannskjelleren

Det ble stor glede i går da Tinn kommunestyre enstemmig besluttet å gi en garanti på 7 millioner kroner til Norsk industriarbeidermuseum for å sikre oppstart av byggingen av det nye sikrings- og museumsbygget over Tungtvannskjelleren .

Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) arbeider med utvikling og realisering av prosjektet Jakten på tungtvannskjelleren – Hydrogenfabrikken på Vemork. Prosjektet er et attraksjons-, verdiskaping- og formidlingsprosjekt, med målgrupper lokalt, regionalt og internasjonalt.

Prosjektets mål er at Tungtvannskjelleren – Hydrogenfabrikken på Vemork skal synliggjøres som et kulturminne av internasjonalt format, og skape en unik formidlingsplattform for overlevering av krigs- og industrihistorie til dagens og framtidige generasjoner.

Samtidig skal kulturminnet Hydrogenfabrikken være et viktig element i å legge til rette for en god forvaltning av verdensarven, og være en ressurs for kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping gjennom bærekraftig og kreativ bruk, med særlig fokus mot turisme. Det nye museumsbygget vil gi oss mulighet til å formidle den spennende lokale krigshistorien der aksjonen på Vemork faktisk fant sted.

Behov for ytterligere finansiering ble klart etter anbudsrunden
Sweco Norge AS har gjennomført tilbudskonkurranser for utførelsesentrepriser knyttet til bygging av vernebygget over Tungtvannskjelleren. For de tekniske entreprisene elektro, rør og ventilasjon kom det inn flere tilbud for hver enkelt entreprise og endelige tilbudssummer var lavere enn budsjettert.

For bygg- entreprisen er dessverre situasjonen annerledes med kun en tilbyder og en tilbudssum vesentlig over budsjettet. Selv om man under forhandlingene har klart å redusere tilbudssummen med over 4 millioner kroner, ligger prosjektets totale kostnadsramme vesentlig over budsjettet. Budsjettet etter gjennomført tilbudskonkurranser viser nå en samlet kostnad på 76,8 millioner. Prosjektet har imidlertid vurdert at det er mulig å utsette enkelte arbeider inntil finansiering er på plass, men likevel få bygget et fungerende vernebygg over Tungtvannskjellerruinen.

For å sikre oppstart av prosjektet i sommer er det behov for ytterligere finansiering.

Administrasjonen har de siste ukene arbeidet for å få på plass en løsning for å sikre oppstart av byggeprosjektet i juni 2020. Et av sporene det har vært jobbet etter er en garanti fra Tinn kommune på 7 millioner. Det er derfor gledelig at Tinn kommunestyre enstemmig vedtok å imøtekomme NIAs søknad om garant!

Kommunestyrets vedtak:
Tinn kommune gir etter anmodning fra NIA en garanti for finansiering av prosjektet «Jakten på tungtvannskjelleren – Hydrogenfabrikken på Vemork» med 7 mill. Garantien gis med forbehold om fylkesmannens godkjenning.
Garantien gjelder inntil annen finansiering er på plass, og innebærer ingen ytterligere forpliktelser for Tinn kommune.

Direktør i NIA, Runar Lia sier i en kommentar at han er stolt og rørt over Tinn kommunestyres evne til å imøtekomme søknaden. Han bekrefter også at NIAs styre i går, i lys av Tinn kommunes garanti, gav administrasjonen grønt lys for å starte arbeidet med etableringen av det nye museet!

Du vil og like