fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

Mosegrodd?

Morten Slettemeås’ utstilling «Mosegrodd» åpnet i Telemarksgalleriet 14. september. Ved første øyekast er det lite som virker mosegrodd ved kunstnerens fargesterke uttrykk.

Mosegrodd er ikke utelukkende et positivt ladet begrep, men det kan også bety at noe har endret funksjon, at noe er gammelt og viser et spor av fortiden. I denne utstillingen er det den siste tolkningen som gjelder. Gjennom arbeidene refererer kunstneren direkte og indirekte til de såkalte Telemarksmalerne og til folkekunsten gjennom en moderne kunstnerisk uttrykksform. Men det ligger også litt humor i valg av tittel.

I utstillingen vises ulike historiske gjenstander fra NIAs egen samling sammen med maleriene. Gjenstandene er valgt ut av kunstneren og la grunnlaget for arbeidet med maleriene. Sammenstilt med de moderne maleriene gir gjenstandene kunstverkene en ny dimensjon. Gjenstanden får også selv en ny funksjon, fjernet fra både sin opprinnelige kontekst og fra sin nå værende kontekst som museumsobjekt. Det er som om de går i dialog med hverandre, og samtalen dreier seg rundt Telemarks kunstneriske- og kulturhistoriske arv og identitet. Kunstneren sier at  «Jeg ønsker å sette disse lokale elementene opp mot vår stadig globale hverdag og se det historiske opp mot vår flimrete samtid». Slettemeås’ henter bla. inspirasjonen fra sitt eget nærmiljø og slekt i Telemark. Flere i hans slekt var for eksempel treskjærere og rosemalere. 

Åpningstale var ved Nanna Løkka, seniorforsker ved TelemarkForsking og religionshistoriker.

Mens Anne Gravir Klykken og Frøydis Grorud stod for det musikalske innslaget. Frøydis Grorud og Anne Gravir Klykken har spilt sammen i folkemusikk/jazztrioen Vintermåne siden 1997. Begge har sin utdanning fra Agder Musikkonservatorium og Universitetet i Sørøst-Norge, Institutt for folkekultur.

MOSEGRODD viser helt nye maleri av Morten Slettemeås. Kunstenren kommer opprinnelig fra Gvarv men bor og arbeider i Oslo.

Du vil og like