fbpx
Norsk Industriarbeidermuseum

«Mange kjøper dopapir, det redder dem ikke fra pandemien»

Dette er ordene til en ungdom som har deltatt på dokumentasjonsprosjektet «Livet under Covid 19 – et dokumentasjonsprosjekt av lokalsamfunn i krise». En annen skriver: «Jeg har vært veldig mye ute på tur og hatt det veldig koselig. Men blir veldig irritert av alle disse reglene, men jeg følger dem siden det er det eneste vi kan gjøre nå»

Hverdagen har endret seg for alle den siste tiden. Det er umulig å ikke bli påvirket av regjeringens tiltak, helsedirektoratets informasjonskampanje på nett og SMS, medias dekning og ikke minst det å ikke kunne være sammen med alle og gjøre det man er vandt til. Men vi mennesker lar oss påvirke i større og mindre grad. Noen endrer all sin aktivitet, enten av nødvendighet eller kanskje av frykt, noen fordi det forventes. Andre lar seg i mye mindre grad påvirke og fortsetter mer eller mindre som før.

NIA vil gjerne at alles erfaringer og opplevelser i denne veldig spesielle situasjonen skal komme frem. Det er viktig at vi dokumenterer hva det gjør med befolkningen slik at vi kan se tilbake på hva som virkelig skjedde og hvordan vi opplevde det i ettertid. Små og store hendelser eller tanker er viktig å få med.

«Opplever at folk er litt skremt, men jeg er ikke no redd» – sier en elev i 10.klasse på Notodden ungdomsskole. Mens en kvinnelig arbeider på hjemmekontor skriver: «Jeg er også skremt over hvor lett det var for regjeringa å vedta krisepakker til bedriftene, men ikke nøle med å sende arbeidstakere til Nav på lave dagpengesatser. Eller si at studenter måtte ha ekstra låneopptak. Heldigvis har Stortinget korrigert dette noe.»

Til nå har prosjektet fått inn vel 20 svar fra ungdommer og voksne. Viktig dokumentasjon av et samfunn i krise. Vi vet også at mange skal delta og kommer til å sende inn etterhvert. Det er sendt ut invitasjoner til private og offentlige aktører i samfunnet. Vi håper at dokumentasjonen som kommer inn skal kunne dekke alle sider i samfunnet. Fra den ansatte i helseinstitusjonen, skoleungdom, dagligvarebransjen, kulturlivet, kommuneansatte, pensjonister, selvstendig næringsdrivende, offentlig ansatte, ja alle deler av et lokalsamfunn. Vi vil ha med alle!

Se her for mer informasjon om prosjektet eller for å sende inn ditt bidrag.

Du vil og like